Nädala info

Esmaspäeval, 19. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu) 
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 24. aprillini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 23. aprillini (asendab Ilme Roosi)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 23. aprillini
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 25. aprillini
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 16.15-17.15 vallavanem Meelis Välis Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa e-koosolekul vaktsineerimisest

Teisipäeval, 20. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu) 
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 24. aprillini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 23. aprillini (asendab Ilme Roosi)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 23. aprillini
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 25. aprillini
 • kell 9-10 haridusnõunik Katri Buht intervjuul HTMiga teemal haridusasutuste väljumine kriisist
 • kell 15-17 vallavanem Meelis Välis volikogu e-istungil

Kolmapäeval, 21. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 24. aprillini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 23. aprillini (asendab Ilme Roosi)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 23. aprillini
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 25. aprillini
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse e-istungil
 • kell 9-13 õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtus
 • kell 14-15.30 vallavanem Meelis Välis maakondliku kriisikomisjoni e-koosolekul

Neljapäeval, 22. aprillil

 • lastekaitsespetsialist Gedy Remmel puhkusel kuni 22. aprillini (asendab Karmen Metssalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 24. aprillini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 23. aprillini (asendab Ilme Roosi)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 23. aprillini
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 25. aprillini
 • kell 9-12 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril "Mida arvestada haridusvõrgu ümberkorraldamise otsuseid tehes"
 • kel 10-13.00 vallavanem Meelis Välis üldplaneeringu koosolekul

Reedel, 23. aprillil

 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel kuni 24. aprillini
 • sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska puhkusel kuni 23. aprillini (asendab Ilme Roosi)
 • haldusosakonna juhataja Margus Vaher puhkusel kuni 23. aprillini
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 25. aprillini
 • kell 10-12.30 vallavanem Meelis Välis ROL täiskogu e-istungil
 • kell 11.30-13 kultuurinõunik Heli Lints kohtumisel kultuuriministriga 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!