Ametnike haridus

15.11.21

 

Nimi Haridus Eriala Akadeemiline kraad
Mirjam Aasma keskharidus    
Reet Averin kõrgharidus

1) matemaatika ja füüsika õpetaja
2) raamatupidamine

diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Fredy Bogomolov kõrgharidus õigusteadus ja sotsiaalteadus bakalaureus
Katri Buht kõrgharidus personalitöö- ja arendus;
inglise keele õpetaja ja klassiõpetaja
sotsiaalteaduste magistrikraad;
diplom
Egela Eensalu rakenduskõrgharidus sotsiaaltöö  
Anna-Kaia Kikkas kõrgharidus kaubandusjuhtimine magistrikraad
Lea Laurits kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Triinu Lepa kõrgharidus maastikuarhitektuur magistrikraad
Janika Liländer kõrgharidus õigusteadus ja ärijuhtimine  
Lembe Lindsalu kõrgharidus rahandus ja krediit majandusteaduse magistrikraad
Maigi Linna keskeriharidus õigusteadus  
Heli Lints rakenduskõrgharidus kultuuritöö  
Kirsti Mau keskeriharidus maamõõtmine  
Karmen Metssalu keskharidus õpib sotsiaaltöö erialal  
Enna Ots kõrgharidus teeninduse ökonoomika ja organiseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Triinu Reedik rakenduskõrgharidus noorsootöö  
Eneli Rego keskharidus õpib sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal  
Gedy Remmel keskharidus õpib sotsiaaltöö erialal  
Evi Rooda kõrgharidus õigusteadus diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Helgi Tammaru keskeriharidus tööstus- ja tsiviilehitus  
Jaana Unga rakenduskõrgharidus sekretäritöö  
Annika Urbel kõrgharidus ehitusgeodeesia tehnikateaduste magistrikraad
Margus Vaher kõrgharidus põllumajanduse mehhaniseerimine diplom võrdsustatud magistrikraadiga
Ott Valdma kõrgharidus riigiteadus bakalaureus
Liina Valler rakenduskõrgharidus õigus spetsialiseerumisega tollindusele  
Marge Viska kõrgharidus sotsiaaltöö
+ hariduskorralduse lisaeriala
 

 

Vigala osavallavalitsuse ametnike haridus

Nimi Haridus Eriala Teaduskraad
Fred Puusepp kõrgharidus arhitekt  
Ilme Roosi kõrgharidus;
rakenduslik kõrgharidus
insener-maakorraldaja;
sotsiaaltöö
 
Maiu Haljas keskeriharidus    

 

Toimetaja: TIINA GILL