Ehituse, planeeringute, maa ja teedega tegelevad ametnikud

31.08.21

 

Planeeringud

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Abivallavanem

Ott Valdma

11

5380 5285

ott.valdma@marjamaa.ee

Arendusspetsialist Kirsti Mau 22 5302 1768 kirsti.mau@marjamaa.ee

 

Ehitus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Ehitusinsener Fred Puusepp - -

fred@vigala.ee

(täidab 0,2 ametikohta; täitmata 0,8 ametikohta)

Ehitusspetsialist

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Vigala osavallavalitsuse ehitusnõuniku
vastuvõtt
K, N 8.00-16.00

Fred Puusepp   489 4774 fred@vigala.ee

 

Teed

Ametikoht Nimi Tuba Telefon e-post
Teedespetsialist Annika Urbel 19 5306 3415 annika.urbel@marjamaa.ee

 

Maa

Ametikoht Nimi Tuba Telefon e-post
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa 19

5388 8146

triinu.lepa@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL