13.10.20


 

   
   MÄRJAMAA VALLAVALITSUS  
Tehnika 11, Märjamaa alev 78304 

   Tel 489 8851, 5661 4893
   e-post marjamaa@marjamaa.ee

 

Alates 1.07 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.                                                                     

Registri nr 77000447
Tehingupartneri kood: 376101   Pank: EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  

 

Vigala osavallavalitsus Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa
Vastuvõtuajad: ehitusinsener Fred Puusepp K, N 8.00-16.00,
                          ülejäänud ametnikud E-R 8:00-16:00

Telefon 489 4770, 525 8919
e-post vigala@vigala.ee

Registri nr 77000528

JUHTKOND
KANTSELEI 
ARENDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
HALDUSOSAKOND 
IT 
VIGALA OSAVALLAVALITSUS 
KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST 
VALLAVALITSUS 
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI 
 

JUHTKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem  Meelis Välis 21 5347 1855 meelis.valis@marjamaa.ee  
Abivallavanem Ott Valdma 11 5380 5285 ott.valdma@marjamaa.ee  
Haridusnõunik Eda Leesalu 7 5900 9501 eda.leesalu@marjamaa.ee  
Kultuurinõunik Heli Lints 7 5305 7735 heli.lints@marjamaa.ee  

 

KANTSELEI

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Maigi Linna 22 5349 7599 maigi.linna@marjamaa.ee  
Õigusnõunik Fredy Bogomolov 5 5199 0266 fredy.bogomolov@marjamaa.ee vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Praktikant (õigusteenistus) Kristi Kaljurand 5   kristi.kaljurand@marjamaa.ee  
Registrisekretär Mirjam Aasma 21 5860 2209 mirjam.aasma@marjamaa.ee  
Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda 8 5305 6895 evi.rooda@marjamaa.ee  
Kantseleispetsialist Jaana Unga 22 489 8851,
5661 4893
jaana.unga@marjamaa.ee  
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 10 5306 5805 reet.saar@marjamaa.ee  
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee  

 

ARENDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Ott Valdma 11 5380 5285

ott.valdma@marjamaa.ee

 
Ehitusinsener Fred Puusepp - 489 4774 fred@vigala.ee

Täidab 0,2 ametikohta; täitmata 0,8 ametikohta.
Vastuvõtt:
K, N 8.00-16.00
Vigala osavallavalitsuses

Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 19 5305 2423 helgi.tammaru@marjamaa.ee

 

Teedespetsialist Annika Urbel 16 5306 3415 annika.urbel@marjamaa.ee  
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa 19 5388 8146

triinu.lepa@marjamaa.ee

 
Keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas 16 5668 8591

anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee

 
Järelevalvespetsialist Liina Valler 12 524 7250 liina.valler@marjamaa.ee  
Arendusspetsialist Kirsti Mau 13 5302 1768 kirsti.mau@marjamaa.ee  

 

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Marge Viska 18 5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee

vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre 15 5326 8175 katlin.peitre@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 15 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu 14 5912 4683 karmen.metssalu@marjamaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Gedy Remmel 14 5854 0242 gedy.remmel@marjamaa.ee  
Psühholoog
(teenindab valla koole)
Triinu Reedik 17 5886 4098 triinu.reedik@marjamaa.ee  
Eripedagoog Katrin Liiva - 5621 6800 katrin.liiva@marjamaa.ee  
Logopeed Anu Lõõr - 5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee  

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Lea Laurits 24 5344 6824 lea.laurits@marjamaa.ee  
Pearaamatupidaja Enna Ots 24 5331 3568 enna.ots@marjamaa.ee  
Juhtivraamatupidaja Reet Averin 24 5855 0764 reet.averin@marjamaa.ee  
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu 24 5918 2644 lembe.lindsalu@marjamaa.ee  
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 25 5384 6554 tiina.schleicher@marjamaa.ee

 

 

HALDUSOSAKOND

Ametkoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Margus Vaher 20 5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee

vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

Majandusspetsialist Gert Laidsaar - 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee  
Kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja - 5884 8154 tarmo.rahuoja@marjamaa.ee  

 

IT

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo

IT-spetsialist
IT-turbe eest vastutav isik

Ardo Tilk   5302 7625 ardo.tilk@marjamaa.ee  

 

VIGALA OSAVALLAVALITSUS

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Osavallavanem Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee  
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas 489 4770 maiu@vigala.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 489 4777 ilme@vigala.ee

 

Ehitusnõunik Fred Puusepp 489 4774 fred@vigala.ee

Vastuvõtuaeg:
K, N 8.00-16.00
Vigala osavallavalitsuses

Majandus- ja heakorratöötaja
(teede hooldus)

Arvo Roosi 5691 9868 arvo@vigala.ee  

 

Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-R 8.00-16.00. 
 

 

 

Märjamaa valda teenindav KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

VALLAVALITSUS

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Meelis Välis

5347 1855

meelis.valis@marjamaa.ee

Abivallavanem Ott Valdma 5380 5285 ott.valdma@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige

Ülo Olm

504 1336

ulo.olm@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Lisainfo

Vallavolikogu esimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

 

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272

janika@marjamaa.ee

 

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

 

Toimetaja: TIINA GILL