Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtetuks tunnistatud
Staatus: menetluses
Staatus: kehtestatud