Kaevetööde luba

26.09.17

Kaevetööde tegemine Märjamaa valla territooriumil

Märjamaa valla territooriumil reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist Märjamaa valla kaevetööde eeskiri. Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel kalmistutel ja karjäärides ning eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER