1.06.20

 

 

KOJU REISIMISE VÕIMALUSED JA OLULINE KONSULAARINFO Välisministeeriumi kodulehel

TERVISEAMETI KODULEHT - INFO KOROONAVIIRUSE HAIGUSE COVID-19 KOHTA
 

Toimetaja: TIINA GILL

Vabariigi Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi

22.05.20

Autokinod ja –kontserdid võivad toimuda ka sobivates sisetingimustes

Autokinode ja –kontsertide korraldamisel võttis valitsus maha välitingimuste piirangu. See tähendab, eritingimustel tohib autodega ürituse korraldada ka selleks sobivates sisetingimustes, näiteks suurhallis. Järgima peab 2+2 reeglit, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa. Nagu vabas õhus ürituse korraldamisel, tuleb ka sisetingimustes vajadusel tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

 

Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid jne nii sise- kui välitingimustes. Seda juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.

 

Muuseumid ja näitused
Muuseumide ja näituste osas loobutakse 1. juunist kuni 10 inimese suuruse rühma nõudest. Tagatud peab olema 2+2 nõude järgimine.

 

Juunist avatakse kasiinod ja mängusaalid
Alates 1. juunist tohib taas veeta aega kasiinodes ja mängusaalides, kuid arvestada tuleb ruumi 50 protsendi täituvusega ning osalejaid ei tohi olla enam kui 50 inimest. Samuti peavad töötajatele ja külastajatele olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid.

 

Restoranides ja baarides tohib 1. juunist veeta kohapeal aega ka pärast kella 22
Alates 1. juunist tohib toitlustusettevõttes taas kohapeal aega viita ilma kella 22 piiranguta. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Samast kuupäevast tohib pärast kella 22 müüa toitlustusettevõttes ka alkoholi.

 

Juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes
Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine, siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.

Parema loetavuse ja arusaadavuse huvides tehakse korralduses lisaks ka mõned sõnastuslikud ja tehnilised täpsustused, mis ei muuda kehtestatud piirangute ega leevenduste sisu.

Massiteabevahendite valdajad peavad korralduse avaldama, saadame selle kohta ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/182k.pdf (PDF) (PDF)

 

Alkoholimüügi piirang kaob 1. juunist
Alates 1. juunist on lubatud alkoholi jaemüük nagu enne eriolukorda.


Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/180k.pdf (PDF) (PDF)

 

Karantiini nõudeta reisimise kord Läti, Leedu ja Soome vahel

Ühtlasi kinnitas valitsus riigipiiri ajutise piiramise korralduse muudatuse Eesti, Läti, Leedu ja Soome vahel karantiinita reisimise tingimuste kohta. llma 14-päevase karantiinita tohivad haigustunnusteta Eesti inimesed reisida Läti, Leedu ja Soome vahel juhul kui nad reisimise ajaks ei ole kahe nädala jooksul viibinud kolmandas välisriigis. Kui inimene tuleb näiteks Läti või Leedu kaudu Eestisse kolmandast välisriigist, peab ta koju jõudes viibima 14 päeva karantiinis nii nagu mujalt välismaalt tulles.

Lisainfo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press[at]riik[dot]ee

valitsus.ee
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vabariigi Valitsuse täiendav leevenduste kava

15.05.20

Leevenduste kava

Sportimine

Lubada alates 18. maist kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Lubada alates 18. maist korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

Lubada alates 18. maist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest


Lubada alates 1. juunist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest


Avalikud koosolekud

Lubada alates 18. maist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest 


Lubada alates 1. juunist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest 


Lubada alates 1. juulist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest


Avalikud üritused

Lubada alates 1. juulist avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid tingimusel, et ürituse korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõue

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest


Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused

Lubada alates 18. maist kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

◘ külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele


Lubada alates 1. juunist hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

◘ hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik 

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

◘ külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele


Lubada alates 1. juunist üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.


Meelelahutus ja ajaviide

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste kasutamine veekeskustes, spaades, saunades jmt tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ broneeringusüsteemide jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet, kuid mitte rohkem kui 50 inimest


Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet

◘ desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele


Haridus ja huviharidus

Lubada alates 15. maist osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit.

Lubada alates 15. maist huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Lubada alates 1. juunist huviharidus ja huvitegevus tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest
 

Lastelaagrid, õpilasmalevad

Lubada alates 12. juunist lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ kuni 300 inimese piirangut

◘ grupipiirangut kuni 20 inimest

◘ desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele
 

Piirangud, mis jäävad kehtima:
 

1. Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.

6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).

8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

10. 2+2 reegel.


Lisainfo
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press[at]riik[dot]ee

valitsus.ee
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa Vallavalitsuse erakorralise istungi otsused

13.03.20

Märjamaa Vallavalitsus hinnates Eesti Vabariigi Valituse poolt kehtestatud eriolukorda riigis, mis kehtestati 12. märtsil, ning tekkinud viirusohtlikku olukorda otsustas oma erakorralisel istungil 13. märtsil 2020 sulgeda alates 13. märtsist kuni 31. märtsini kõik valla allasutused sh ka lasteaiad

Märjamaa Vallavalitsus ja Vigala Osavallavalitsus on suletud klientide kohapeal teenindamiseks alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni reedeni, 20. märtsini 2020. Teenistujad töötavad kodukontorites ja on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel. Vigala vallavalitsuse sulgemise ajal on lauatelefonid suunatud mobiiltelefonidele:

  • Osavalla vanem 489 4771
  • Registripidaja-asjaajaja 489 4770
  • Sotsiaaltööspetsialist 489 4777

KONTAKTID

Märjamaa vallamaja peaukse kõrvale välisseinale paigaldatakse kirjakast, kuhu saab panna paberkandjal avaldusi. Vigala osavallavalitsusel on selline kirjakast juba olemas.

Eelnevalt toimunud erakorralisel istungil 12. märtsil 2020 otsustati:

  • tühistada valla asutustes kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga:
  • koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni 31.03.2020 planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
  • kultuurinõunikul tunnistada kehtetuks kuni 31.03.2020 toimuvateks avalikeks üritusteks väljastatud avalike ürituste load;
  • Märjamaa kinos Helk, Märjamaa ujulas  ja Märjamaa Sotsiaalkeskuses peatada tavapärane tegevus kuni 31.03.2020;
  • lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks Märjamaa Vallavalitsuse hallatavates asutustes planeeritud üritused;
  • teha Märjamaa Korvpallikoolile ja Raplamaa Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 31.03.2020.
  • sulgeda Märjamaa gümnaasium ja lasteaed Pillerpall alates 13. märtsist.
 
Infot edasiste otsuste kohta jagame jooksvalt valla kodulehel ja fb-s.
Toimetaja: TIINA GILL