MTÜ Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus

13.04.17

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ) on loodud 2000. aastal.   
Ühendusse kuulub ettevõtjaid Märjamaa, Kullamaa, Lääne-Nigula ja Vigala vallast. 

Kontaktid:
Tehnika 11, Märjamaa 78304, Rapla maakond
Juhatuse esimees Mart Tilk, tel 5661 1206
E-post: sekretar@mepy.ee
Koduleht: www.mepy.ee

Juhatuse esimees: Mart Tilk tel 5661 1206 

Juhatuse liikmed:       Raivi Laaser tel 511 4023
                                   Eve Raudnagel tel 5690 5997
                                   Hanno Marrandi  tel 504 0861
                                   Inna Loorits tel 5528 880        
                                   Jaan Parve tel 5645 7850
                                   Kersti Petjärv tel 507 4475

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kutsume esitama kandidaate konkursile Raplamaa Parim Ettevõtja 2016

11.05.17

Rapla Maavalitsus ja  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös järgmiste ühendustega: Raplamaa Partnerluskogu, Rapla Talupidajate Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühendus, Rapla Ettevõtjate Ühing, Ettevõtlikud Naised Raplamaal ja Raplamaa Turism, tunnustavad juba 20. korda Raplamaa parimaid ettevõtjaid.

Ettevõtjaid tunnustatakse järgmistes kategooriates:
• Raplamaa Äritegu 2016
• Ettevõtja Sõber 2016
• Töötaja Sõber 2016
• Väike ja Tubli 2016
• Tubli Talu 2016
• Uustulnuk 2016


Kõik asutused, ettevõtted, kodanikuühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada 25. maini 2017 Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressil raek@raek.ee

Kandidaadi esitamise ankeet ja konkursi statuut on leitavad www.raek.ee.

Võitjad tehakse teatavaks tunnustusõhtul 15. juunil 2017.
 
Täpsem teave www.raek.ee või tel 489 4750.
Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!
Toimetaja: TIINA GILL

Juhised ettevõtjatele võlaõigusseaduse nõude täitmiseks

12.01.17

Juhiseid ettevõtjatele võlaõigusseaduse § 28¹ lg 3 sätestatud nõude täitmiseks vaata siit

Toimetaja: TIINA GILL

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon pakub tugiteenust maapiirkondade tootmisettevõtetele

12.01.17

Hea tootmisettevõtte juht!

Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €. Meetme tegevuse raames rakendatakse parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT-lahenduste rakendamise toetamiseks ELi finantsvahendeid. Vt. meetme esitlust siit ja siit

Toetatavateks tegevusteks on tootmisprotsessiga seotud tegevused, mille eesmärk on vähendada ühe toodangu ühiku kohta kuluva ressursi kogust ja suurendada Eesti ressursitootlikkust.

Oluline on innovatsioon ehk ettevõtja poolt uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või protsessi rakendamine.

Meede on perspektiivne, kuid kogemus näitab, et selles osalevad pigem suuremad ettevõtted, kellel on piisav ressurss aja, inimeste ja raha näol olemas. Väiksemad, tihti maapiirkonnas paiknevad tootmisettevõtted jäävad toetustest kõrvale.
MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon viib läbi eelkonsultatsioone, aidates ettevõtetel koostada parendusmeetmete paketi ning saada teavet selle kvalifitseeruvusest KIKi meetmetele.

Loe ressursiauditeerimisest ning eelkonsultatsioonist.

Edasiste küsimuste korral kontakteeruda:

Meelis Voolmaa
meelis.voolmaa@eesa.ee
Tel 565 5625

PS! Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa vallas registreeritud ettevõtted

12.01.17

Ettevõtted on jaotatud Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori alusel. Tegevusalade järel loetletud ettevõtted on tähestikulises järjekorras. Loendist on väljajäetud vaid korteriühistud. Nimekirja koostamisel on kasutatud äriregistri, krediidiinfo ja inforegistri andmeid, mis on kättesaadavad Internetis. Kuna kõik andmed ei kattu erinevates allikates või puuduvad üldse ning osadel on ka tegevusala määramata, siis oleks palve kõigile ettevõtjaile sealhulgas ka FIE-de, teatada meile kõigist ebatäpsustest või muudatustest.

Loodame, et nimekirjast on abi nii ettevõtjatele kui ka meie valla elanikele. Lisaks annab ta ka huvipakkuva ülevaate Märjamaa vallas registreeritud ettevõtete tegevusaladest. 

tiina.gill@marjamaa.ee
4898 855
5621 4608

 

Toimetaja: TIINA GILL