MTÜ Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus

9.04.19

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ) on loodud 2000. aastal.   
Ühendusse kuulub ettevõtjaid Märjamaa, Lääne-Nigula, Saue ja Vigala vallast. 

Aadress: Tehnika 11, Märjamaa 78304, Rapla maakond

Registrikood: 80127525
Arvelduskonto: Swedbank EE792200221014897732

E-post: sekretar@mepy.ee
Koduleht: www.mepy.ee;
Kõige operatiivsem info meie facebooki lehelt https://www.facebook.com/mepykad/

Juhatuse esimees: Mart Tilk tel 5661 1206 

Juhatuse liikmed:      Raivi Laaser tel 511 4023
                                   Eve Raudnagel tel 5690 5997
                                   Andres Jõessar  tel 522 4925
                                   Eneli Niinemäe tel 5645 0554       
                                   Jaan Parve tel 5645 7850
                                   Kersti Petjärv tel 507 4475

MEPÜ eesmärgiks on:

  • ettevõtjatevahelise koostöö korraldamine;
  • regionaalsele arengule kaasaaitamine;
  • seminaride ja kursuste korraldamine;
  • ühisürituste korraldamine;
  • ettevõtlusalase teabe hankimine, süstematiseerimine, levitamine;
  • ühenduse liikmete huvide kaitsmine;
  • väliskontaktide leidmine.

2019.aastal on liikmeks astumise maks 50 eurot ning iga-aastane liikmemaks 100 eurot (05.03.2019 a üldkoosoleku otsus).

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Raplamaa parimad ettevõtted 2018

31.05.19

30. mail selgusid Raplamaa 2018. aasta parimad ettevõtjad.

Konkursile esitati 70 kandidaati.

Ettevõtjaid tunnustati neljas põhikategoorias (äritegu 2018, Väike ja Tubli 2018, Uustulnuk 2018 ja  Tubli talu 2018),  lisaks anti välja eripreemiaid: kiideti tublisid õpilasfirmasid,  ettevõtjad, kes on järjepidevalt maakonnas tegutsenud vähemalt 25 aastat ning olnud samal ajal ka tööandjad tunnustati tiitliga Vana Kala 25, teist aastat järjest valis rahvas Facebooki hääletuse kaudu Rahva lemmiku.

Märjamaa valla ettevõtjatest olid nominentide hulgas:
* Adam Bd AS (Äritegu)
* FIE Erki Plamus (Tubli talu)
* Eufony OÜ (Uustulnuk)
* A.K.K.AS ja Orgita Põld OÜ (Vana Kala 25).

Eriauhind Rahva lemmik 2018 kuulub FIE-le Erki Plamus!
Vana Kala 25 auhinna saajate hulgas olid A.K.K AS ja Orgita Põld OÜ.

Täname meie valla tegusaid ettevõtteid, inimesi, kes nende tegemiste taga on ning neid, kes märkavad ja kandidaate tunnustamiseks esitavad!

Pikemalt saab sündmusest ja maakonna parimatest lugeda https://raek.ee/2019/05/raplamaa-aritegu-2018-on-hohle-ou/

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Töötukassa maksab tööandjale alaealise töötamise toetust

18.07.17

Hea ettevõtja!

Noorte tööharjumuse ja töökogemuse saamise soodustamiseks maksab töötukassa alaealise töötamise toetust. Toetust makstakse tööandjale, kes pakub tööd 13-16-aastasele noorele -  nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine. Toetuse suuruseks on 30% alaealise töötaja brutotöötasust. Toetust makstakse, kui tööandja on eelmise kalendriaasta aasta jooksul tasunud 13-16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot (2017. aastal perioodil 01.06.-31.12.2017 brutotöötasuna vähemalt 583 eurot). Toetust makstakse tagasiulatuvalt eelmise kalendriaasta eest. 

Taotlust saab esitada alates 2018. aasta 1. jaanuarist. 

Täpsemalt töötukassa portaalis: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/alaealise-tootamise-toetus

 

https://elektronpost.sendsmaily.net/files/images/Eesti_Toeoetukassa.png

Toimetaja: TIINA GILL

Juhised ettevõtjatele võlaõigusseaduse nõude täitmiseks

12.01.17

Juhiseid ettevõtjatele võlaõigusseaduse § 28¹ lg 3 sätestatud nõude täitmiseks vaata siit

Toimetaja: TIINA GILL

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon pakub tugiteenust maapiirkondade tootmisettevõtetele

12.01.17

Hea tootmisettevõtte juht!

Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €. Meetme tegevuse raames rakendatakse parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT-lahenduste rakendamise toetamiseks ELi finantsvahendeid. Vt. meetme esitlust siit ja siit

Toetatavateks tegevusteks on tootmisprotsessiga seotud tegevused, mille eesmärk on vähendada ühe toodangu ühiku kohta kuluva ressursi kogust ja suurendada Eesti ressursitootlikkust.

Oluline on innovatsioon ehk ettevõtja poolt uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või protsessi rakendamine.

Meede on perspektiivne, kuid kogemus näitab, et selles osalevad pigem suuremad ettevõtted, kellel on piisav ressurss aja, inimeste ja raha näol olemas. Väiksemad, tihti maapiirkonnas paiknevad tootmisettevõtted jäävad toetustest kõrvale.
MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon viib läbi eelkonsultatsioone, aidates ettevõtetel koostada parendusmeetmete paketi ning saada teavet selle kvalifitseeruvusest KIKi meetmetele.

Loe ressursiauditeerimisest ning eelkonsultatsioonist.

Edasiste küsimuste korral kontakteeruda:

Meelis Voolmaa
meelis.voolmaa@eesa.ee
Tel 565 5625

PS! Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Toimetaja: TIINA GILL