Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetus

20.01.22

Kirjeldus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korraga reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vallas elavate 7-19 aastaste (kaasa arvatud) noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse toetamist valla eelarvest, mis on kooskõlas Märjamaa Vallavolikogu poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga. Toetuse eesmärgiks on edasi arendada ja suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja -hariduses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

Teenuse pakkuja toetust makstakse, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Märjamaa valla territooriumil 7-19-aastatele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Märjamaa vald.

Taotlusi hindab KOMISJON koosseisus: Kertu Tort (hariduskomisjoni nimetatud liige); Anneli Ülemaante (Vigala osavallakogu nimetatud liige), Ruth Lippus (sotsiaalkomijsoni nimetatud liige), Triin Põri (Märjamaa Valla Noortekeskuse nimetatud liige), Ottomar Linna (kultuurikomisjoni nimetatud liige), Jüri Nisumaa (vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige), Heli Lints (vallavalitsuse nimetatud liige). (Komisjon on moodustatud volikogu 20.11.2018 otsusega nr 104, muudetud 09.11.2019 otsusega nr 159 ja 17.11.2020 otsusega nr 223.)

Õigusaktid:

 

VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL