Märjamaa valla 2018. a kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

16.03.18

Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2018 sai ettepankuid esitada 01.-31. oktoober 2017. Märjamaa Vallavalitsuse 17.01.2018 korraldusega nr 27 suunati rahvahääletusele 10 ettepanekut.

Rahvahääletus toimus 5. veebruarist 2018 kuni 23. veebruarini 2018, hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja isiklikult Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel 17.01.2018 seisuga Märjamaa vallas. Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase ettepaneku poolt. Infosüsteemis VOLIS hääletas 733 ja isiklikult paberkandjal 306 isikut (kokku oli 1039 hääletajat). Tühised olid 10 hääletussedelit, millest seitsme hääletaja elukoht ei olnud 17.01.2018 seisuga Märjamaa vald, kaks hääletajat oli hääletanud nii elektrooniliselt kui paberkandjal, tühistati paberhääled ja üks hääletussedel oli registreerimata. Kokku said ettepanekud 1388 häält.

 

Hääletustulemused olid järgmised:

 

 1. Välijõusaal Orgitale - 343 häält
 2. Sportlik kogukond, atraktiivne vald - 281 häält
 3. Multifunktsionaalne mini-spordiväljak - 281 häält
 4. Juurimaa maneeži pinnase ja valgustuse parendamine - 113 häält
 5. Haimre rahvamaja külalistetuba - 109 häält
 6. Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis - 92 häält
 7. Klaver uueks! - 83 häält
 8. Noortepargi I järk. Linnupesapuu - 52 häält
 9. Varbola küla kiigeplatsi renoveerimine - 19 häält
 10. Varbola rularamp - 15 häält

 

Märjamaa Vallavalitsuse 13. märtsi 2018 korraldusega nr 218 on rahvahääletuse tulemused kinnitatud, realiseerimisele kuulub 2018. aastal ettepanek - Välijõusaal Orgitale.

Suured tänud kõikidele ettepanekute esitajatele ja hääletusel osalejatele!

 

Märjamaa Vallavalitsus

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2018 rahvahääletus 5. veebruarist 2018 kuni 23. veebruarini 2018

1.02.18

 

Rahvahääletus toimub elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse).

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 17.01.2018 seisuga Märjamaa vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab nii elektrooniliselt kui isiklikult:

 1. Elektrooniliselt saab rahvahääletusel osaleda  infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga. Otselink https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/173?kid=13688
 2. Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus ja Varbolas. Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

Hääletusel  osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

 

Täiendav informatsioon:

Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

 

 

Hääletada saab järgmiste ettepanekute poolt:

 1. Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis     

Eesmärgiks on  rajada laste mänguväljak Märjamaa alevisse  Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8 vahelisele maa-alale.

 

 1. Haimre rahvamaja külalistetuba   

Eesmärgiks on ehitada Haimre rahvamaja katuse all kasutult seisev ruum külalistoaks, mis loob võimaluse rahvamajas ööbida.

 

 1. Juurimaa maneeži pinnase ja valgustuse parendamine    

Eesmärgiks on Juurimaa maneeži pinnakatte  ja valgustuse  parendamine. 

 

 1. Varbola rularamp

Eesmärgiks on paigaldada Varbola kooli juurde rularamp, mis võimaldab laiendada Varbola noorte vaba aja veetmise võimalusi.

 

 1. Välijõusaal Orgitale      

Eesmärgiks on rajada Orgita külla Märjamaa valla omandis olevale maa-alale välijõusaal, mis laiendab piirkonnas sportimisvõimalusi. 

 

 1. Varbola küla kiigeplatsi renoveerimine  

Eesmärgiks on rajada Varbola külla rahvamaja juurde küla kiigeplats koos külakiige, lava, tantsuplatsi, piknikulaua, istumispinkide ja lõkkealusega.

 

 1. Noortepargi I järk Linnupesapuu  

Eesmärgiks on alustada Märjamaa alevis Uuemõisa heinamaa kujundamist noortepargiks,  rajades sinna  ronimisatraktsiooni koos turvaalaga.

 

 1. Klaver uueks!

Eesmärgiks on Märjamaa rahvamaja 1970ndatest pärineva  kontsertsaali klaveri uuendamine.

 

 1. Sportlik kogukond, atraktiivne vald

Eesmärgiks on soetada ja paigaldada kaks statsionaarset välikorvpallikonstruktsiooni ja üks liigutatav tänavakorvpalli konstruktsioon Valgu Põhikooli juurde.

 

 1. Multifunktsionaalne mini-spordiväljak       

Eesmärgiks on rajada kunstmurukattega mini-spordiväljak Märjamaa gümnaasiumi  välikorvpalliplatsi asemele.      

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve infopäev on 29.01 ja rahvahääletus 5.02-23.02.2018

22.01.18

Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2018 sai ettepanekuid esitada 01.-31. oktoober 2017, esitati 12 ettepanekut.

Üks ettepanek võeti esitaja kirjaliku taotluse alusel tagasi. 11 esitatud ettepaneku osas viis Märjamaa Vallavalitsus läbi analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrollis ettepanekute vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruse 21.06.2016 nr 62 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" § 1 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele ja hindas realiseerumise võimalust eelarveaasta jooksul. Analüüsi, sõelumise ning täiendava menetluse tulemusel selgus, et 10 ettepanekut vastab ning 1 ettepanek ei vasta Kaasava eelarve menetlemise korras kehtestatud tingimustele.

Märjamaa Vallavalitsus on 17.01.2018 korraldusega nr 27 suunanud rahvahääletusele järgmised ettepanekud:

1.    Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis

Eesmärgiks on rajada laste mänguväljak Märjamaa alevisse Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8 vahelisele maa-alale.

2.    Haimre rahvamaja külalistetuba

Eesmärgiks on ehitada Haimre rahvamaja katuse all kasutult seisev ruum külalistoaks, mis loob võimaluse rahvamajas ööbida.

3.    Juurimaa maneeži pinnase ja valgustuse parendamine        

Eesmärgiks on Juurimaa maneeži pinnakatte ja valgustuse parendamine. 

4.    Varbola rularamp        

Eesmärgiks on paigaldada Varbola kooli juurde rularamp, mis võimaldab laiendada Varbola noorte vaba aja veetmise võimalusi.

5.    Välijõusaal Orgitale   

Eesmärgiks on rajada Orgita külla Märjamaa valla omandis olevale maa-alale välijõusaal, mis laiendab piirkonnas sportimisvõimalusi. 

6.    Varbola küla kiigeplatsi renoveerimine        

Eesmärgiks on rajada Varbola külla rahvamaja juurde küla kiigeplats koos külakiige, lava, tantsuplatsi, piknikulaua, istumispinkide ja lõkkealusega.

7.    Noortepargi I järk Linnupesapuu       

Eesmärgiks on alustada Märjamaa alevis Uuemõisa heinamaa kujundamist noortepargiks,  rajades sinna ronimisatraktsiooni koos turvaalaga.

8.    Klaver uueks!

Eesmärgiks on Märjamaa rahvamaja 1970ndatest pärineva  kontsertsaali klaveri uuendamine.

9.   Sportlik kogukond, atraktiivne vald

Eesmärgiks on soetada ja paigaldada kaks statsionaarset välikorvpallikonstruktsiooni ja üks liigutatav tänavakorvpalli konstruktsioon Valgu Põhikooli juurde.

10.          Multifunktsionaalne mini-spordiväljak   

Eesmärgiks on rajada kunstmurukattega mini-spordiväljak Märjamaa gümnaasiumi  välikorvpalliplati asemele.

 

Kaasava eelarve 2018 ettepanekuid tutvustav infopäev toimub 29. jaanuaril  2018 kl 17.30 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).

Kaasava eelarve 2018 rahvahääletus toimub 5. veebruarist 2018 kuni 23. veebruarini 2018 elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning  Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse).

 

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee    

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2018. a kaasava eelarve menetlus on peatatud

15.12.17

Teade seoses vaide esitamisega Märjamaa Vallavalitsuse 06.12.2017 korralduse nr 959  „Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletusele suunamine" kohta.

Seoses vaide esitamisega Märjamaa Vallavalitsuse 06.12.2017 korralduse nr 959 „Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletusele suunamine" kohta on Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve menetlus peatatud kuni vaide lahendamiseni. 

18. detsembril kl 17.30 Märjamaa Valla Raamtatukogus välja kuulutatud rahvahääletusele suunatud ettepanekuid tutvustav infopäev jääb ära.

Menetluse jätkamisest ja uutest menetlustähtaegadest teavitab Märjamaa Vallavalitsus täiendavalt.

Toimetaja: TIINA GILL

Sõelale jäi üheksa kaasava eelarve ettepanekut

15.12.17

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2018 sai ettepanekuid esitada 1.-31. oktoobrini 2017. Esitati 12 ettepanekut.

Üks ettepanek võeti esitaja kirjaliku taotluse alusel tagasi. 11 esitatud ettepaneku osas viis Märjamaa Vallavalitsus läbi analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrollis ettepanekute vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruse 21.06.2016 nr 62 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" § 1 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele ja hindas realiseerumise võimalust eelarveaasta jooksul. Analüüsi ja sõelumise tulemusel selgus, et 9 ettepanekut vastab ning 2 ettepanekut ei vasta kaasava eelarve menetlemise korras kehtestatud tingimustele.

Toimetaja: TIINA GILL

Ettepanekute esitamine 01.-31.oktoober 2017

28.09.17

Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 01. – 31. oktoobrini 2017.

Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

 

Palume ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve ettepaneku võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
 • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Ettepanek peab sisaldama:

 1. esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
 2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3. ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
 4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5. ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
 6. teostamise eeldatavat ajakava;
 7. muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Ettepaneku esitamise vorm

 

Ootame rohket osavõttu ja kaasamõtlemist!

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2018 menetlus algab

18.09.17

Märjamaa Vallavolikogu määrusega 21.06.2016 nr 62 on vastu võetud kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel.

Märjamaa valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.-31. oktoober.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga Tehnika 11, 78301, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepanek peab sisaldama:

1.      esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2.      ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3.      ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);

4.      sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5.      ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;

6.      teostamise eeldatavat ajakava;

7.      muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

Ettepaneku esitamise vorm

Ettepanekute esitamise järgselt viib vallavalitsus läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus hinnatakse ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele ning vajadusel küsitakse ettepaneku esitajalt lisainformatsiooni. 

Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis avaldatakse valla kodulehel ja raamatukogudes ning pannakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletuse väljakuulutamist korraldab vallavalitsus avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvahääletusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus ja Varbolas. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Objekti realiseerimise korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Märjamaa Vallavalitsus korraldab  kaasava eelarve menetlust tutvustava avaliku infopäeva 27. septembril 2017  kl 17.30 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).

Ootame rohket osavõttu ja kaasamõtlemist!

 

Triin Matsalu
tel 5623 7269
triin.matsalu@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL