12.10.20
Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine

30.10.20

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja,

mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2021. aastal

20 000 euro eest valla elu edendada.

 

ETTEPANEKUTE ESITAMINE 1. – 30. november 2020

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil, mis on  kättesaadav Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/kaasav-eelarve-2021 , Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.

 

Ettepanekute esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  • Kaasava eelarve objektiks peab olema Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
  • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses
  • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Täiendavat informatsiooni saab arendusspetsialistilt Kirsti Mau,

tel: 5302 1768, e-post: kirsti.mau@marjamaa.ee

ja Märjamaa valla koduleheküljel internetis.

 

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kaasava eelarve 2021 ideekorje

12.10.20

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarvekulgu, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2021. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2020.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille teostamine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. Ettepanekute esitamise vorm on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/kaasav-eelarve-2021.

 

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt elektrooniliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemise lõpuni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Teostamisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

 

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

 

Kaasava eelarve 2021 ettepaneku esitamise vorm

Toimetaja: TIINA GILL