Kaevandamise keskkonnaloa taotlus

21.01.20

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING on esitanud Mustu V kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisloa) taotluse. Mustu V kruusakarjääri maavara kaevandamise luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pajaka külas Mustu Kruusamaardlas katastriüksustel Vardi metskond 2 (katastritunnus 50301:001:0307) ja Nurme karjäär (katastritunnus 50301:001:0303).

Taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Mustu V kruusakarjäär).

Toimetaja: TIINA GILL

Veeluba

3.12.19

Keskkonnaamet teatab, et PAISTSE talu (registrikood 10147916, aadress: Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, 78103) on 04.10.2019 esitatunud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Teenuse külas põhjavee võtmiseks ning heitvee juhtimiseks Urevere oja (VEE1109500) kaudu Kasari jõkke (VEE1107000).

Veeloa taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Toimetaja: TIINA GILL