Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

25.08.20
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RAGN-SELLS AS (äriregistri  kood 10306958,  aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415) esitatud keskkonnaloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.08.2020 nr DM-110445-3. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §  41  lg  1  p-le  3  ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2  jäätmete taaskasutamiseks (tavajäätmete taaskasutamiseks  saastunud pinnase puhastamisel (R5o), jäätmete taaskasutamisele eelnevaks bioloogiliseks  töötlemiseks (R12o) ning jäätmete sortimiseks (R12s)) ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (ohtlike jäätmete taaskasutamiseks saastunud pinnase  puhastamisel (R5o), jäätmete sortimiseks R12s)) Märjamaa reoveepuhasti kompostimisplatsil aadressil  Rapla maakond, Märjamaa vald, Sõtke küla, Veepuhastusjaama (50402:004:0370). Keskkonnaluba taotletakse tähtajalisena kuni 15.09.2025.
 
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Toimetaja: TIINA GILL