Märjamaa Vallavolikogu valimised 2021

29.06.21

Märjamaa Valla Valimiskomisjon on tegutseb koosseisus:
esimees Maigi Linna;
liikmed: Einar Klaos, Janika Liländer, Fredy Bogomolov, Maiu Haljas.
asendusliikmed: Mirjam Aasma, Evi Rooda.
(Moodustatud Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 266)

Valimiskomisjoni esimehe M. Linna kontaktid: tel 5349 7599; e-post maigi.linna@marjamaa.ee

Valimiskomisjon asub aadessil Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald.

 

Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 267  määrati Märjamaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21. 

 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimiskomisjoni otsused

29.06.21

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimisjaoskondade kontaktid

9.10.17

Valimisjaoskond nr 1 asub Märjamaa rahvamajas (Sauna tn 2 Märjamaa alev), esimees Elik Roopärg, jaoskonna telefon 5887 4925.
Valimisjaoskond nr 2 asub Varbola rahvamajas (Varbola küla Märjamaa vald), esimees Toomas Tampõld, jaoskonna telefon 5887 4930.   ´
Valimisjaoskond nr 3 asub Orgita  lasteaias Midrimaa (Orgita küla Märjamaa vald), esimees Tiit Nisuma, jaoskonna telefon 5887 4956.
Valimisjaoskond nr 4 asub Haimre rahvamajas (Moka küla  Märjamaa vald), esimees Eha Kaljusaar, jaoskonna telefon 5887 4970. 
Valimisjaoskond nr 5 asub Valgu kontoris (Valgu küla Märjamaa vald), esimees Maie Milvek, jaoskonna telefon 5887 4981.
Valimisjaoskond nr 6 asub Sipa mõisas (Sipa küla Märjamaa vald), esimees Peeter Paunmaa, jaoskonna telefon 5887 4985.
Valimisjaoskond nr 7 asub Laukna lasteaias (Laukna küla Märjamaa vald), esimees Hillar Vessart, jaoskonna telefon 5887 4986.  
Valimisjaoskond nr 8 asub Teenuse mõisas (Teenuse küla Märjamaa vald), esimees Silvi Resik, jaoskonna telefon 5887 4994. 
Valimisjaoskond nr 9 asub Vana –Vigala rahvamajas, esimees: Malle Kivi, jaoskonna telefon 5887 2612. 
Valimisjaoskond nr 10 asub Kivi-Vigala rahvamajas, esimees Heino Aosaar, jaoskonna telefon 5887 2633.

Jaoskonnakomisjonid töötavad E-K (9.-11.10) kella  12.00 - 20.00 ja pühapäeval (15.10) kella 9.00-20.00.
Kodus hääletamiseks (valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu) tuleb esitada kirjalik taotlus hiljemalt pühapäeva kella 14.00-ks vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või helistada pühapäeval jaoskonnakomisjonile (kella 9-st kuni 14-ni).

Tule valima! Sinu hääl loeb!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa vallavolikogu valimised 2017

5.09.17

Märjamaa valla valimiskomisjon asub Märjamaa vallamajas kabinetis nr 22, aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev.

Märjamaa valla valimiskomisjoni tööaeg (16. augustist kuni 13. septembrini 2017):
esmaspäeval, teisipäeval, reedel kella 10.00-12.00;
kolmapäeval, neljapäeval kella 14.00-16.00.

NB! Erandina töötab valimiskomisjon
5. septembril  kella 14.00-18.00 (NB! kell 18.00 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine);
7. septembril kella 16.00-18.00 (kell 18.00 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides).

enlightened TEADE!
Märjamaa valla valimiskomisjon korraldab Märjamaa vallavolikogu valimisteks kandidaatidele registreerimisnumbrite andmiseks liisuheitmise reedel, 8. septembril 2017 algusega kell 18.00 Märjamaa vallamajas (Tehnika 11, Märjamaa alev) kabinetis nr 22.  

Valimiskomisjoni kontaktid:
valimiskomisjoni esimees Maigi Linna, telefon 5349 7599, e-post maigi.linna@marjamaa.ee

 

enlightened Kandideerimiseks vajalik info ja kandideerimisdokumentide vormid (Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt)

enlightened Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus KOV valimiste ajal  
enlightened Valimisagitatsioonist  

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER