Märjamaa valla kriisistaap

12.05.21

 

Staap Nimi Ametinimetus telefon e-posti aadress
pealik Meelis Välis Märjamaa vallavanem 5347 1855

meelis.valis@marjamaa.ee

pealiku abi Margus Vaher Märjamaa
Vallavalitsuse
haldusosakonna
juhataja
5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee
kommunikatsiooni juht Tiina Gill

Märjamaa Vallavalitsuse
info- ja välissuhete spetsialist

5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee
liige Anna-Kaia Kikkas Märjamaa
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
5668 8591 anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
liige Einar Klaos Märjamaa
Päästekomando
komandopealik
5340 6471 einar.klaos@rescue.ee
liige  Gert Kalmiste Rapla
politsejaoskonna
piirkonnapolitseinik
5326 7181 gert.kalmiste@politsei.ee
liige Aavo Väli Kaitseliidu
Märjamaa Üksikompanii
pealik
525 6722 aavo.vali@gmail.com
liige Meelis Grišin AS
Matsalu Veevärk
tootmisjuht
5693 9363 meelis@matsaluvv.ee
liige Peeter Paunmaa Märjamaa
Valla
Külavanemate Ühenduse
esindaja
5344 8701 peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee
liige Marge Viska Märjamaa Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja
5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee
liige Priit Kärsna

Vigala Osavallavalitsus
osavallavanem

516 7227 priit.karsna@vigala.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Varu enne maru!

18.10.21

Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo on pannud kokku informatiivse artikli kriisideks valmisolekuks. Artikli juurde kuulub koduste kriisivarude loetelu

Tulemas on ka neli erinevat teemakohast üritust, millega oodatakse ühinema kogu elanikkonda, et laiendada oma teadmisi kriisideks valmisolekul:

 • 9. novembril kõikidele elanikele tasuta e-koolitus MS Teamsis
 • 11. novembrini joonistusvõistlus 7-16 aastastele lastele
 • korteriühistutele nõustamised
 • koolitused kutsekooli ja gümnaasiumiealistele noortele

 

VARU ENNE MARU

KODUSTE KRIISIVARUDE LOETELU


Toimetaja: TIINA GILL

Kriisiabi

25.03.21

JUHISED KRIISIOLUKORRAS KÄITUMISEKS

ABI- ja INFONUMBRID

PÄÄSTEKOMANDODE KAART  

 

EEKTRI- JA SOOJUSENERGIAGA VARUSTAJAD:

 • Elektrilevi rikketeated 1343
 • Elektrilevi klienditeenindus 777 1545
 • Soojusenergia tootja N.R.Energy OÜ 336 7777

TARBEVEE- JA KANALISATSOONITEENUSE OSUTAJA: Matsalu Veevärk 489 2556

RAVIMITE MÜÜJAD:

 • Vigala Apteek 482 1341
 • Apotheka 482 1187
 • BENU Apteek 661 0300

ESMATARBEKAUPADE MÜÜJAD:

 • JATS 482 1743
 • COOP 5860 0980
 • RIMI 489 8902
 • MAXIMA 800 2121

AUTOKÜTUSE MÜÜJAD:

 • OLEREX Märjamaal 5883 8980
 • OLEREX Orgital 5887 7735
 • CIRCLE K Orgital 489 0491

TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJAD:

 • Märjamaa Haigla 482 1065
 • Märjamaa Perearstikeskus 482 2232
Toimetaja: TIINA GILL

Eriolukord

1.12.20

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks valmistumisel

12.12.19
 • SINU JA SU PERE HAKKAMASAAMINE KRIISIOLUKORDADES SÕLTUB EELKÕIGE TEIST ENDAST!
 • ENNAST JA OMA PERE SAAD KAITSTA KÕIGE PAREMINI, KUI VALMISTUD KRIISIOLUKORDADEKS ETTE!
 • VAID SINA TEAD KÕIGE PAREMINI OMA PERE VAJADUSI JA VÕIMALUSI!
 • TEE KRIISIDEKS VALMISTUMISEL KOOSTÖÖD NAABRITE JA KOGUKONNAGA!
 • OLE VALMIS NÄDAL AEGA ISESEISVALT HAKKAMA SAAMA!

Kuidas oma perega kriisideks valmistuda

 • Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
 • Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate ohtude korral käituda. Näiteks:
  • kas kõik pereliikmed teavad, mis hetkel ja kuidas abi kutsuda;
  • millistes olukordades on kindlasti vaja kodust lahkuda ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;
  • kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna (naabrid, sõbrad, sugulased, maale, suvilasse);
 • Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kuidas vajadusel vett või gaasi kinni keerata ning elektrit välja lülitada.
 • Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna, näiteks mida tuleks kodust lahkudes võtta kaasa või millised peaksid olema kodused varud.
 • Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad mingites kriisiolukordades abi vajada, ning leppige nendega kokku omavaheline ühenduse hoidmine.
 • Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade eest erinevates kriisiolukordades hoolitseda.

Kuidas koos naabrite ja kogukonnaga kriisideks valmistuda

 • Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
 • Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht jne).
 • Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla (näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine soetamine vmt ).
 • Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.
 • Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega inimesed jne).

TASUB TEADA

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga. Vaata lähemalt: www.vabatahtlikud.ee

Lae alla Naiskodukaitse poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!". Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta. 

ÄPP "OLE VALMIS"

Toimetaja: TIINA GILL