Märjamaa valla lasteaiad

29.01.19

Kasti-Orgita Lasteaed
Koduleht
Orgita, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa

Kivi-Vigala Lasteaed Pääsulind
Lasteaia 3, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa

Märjamaa Lasteaed Pillerpall 
Koduleht
Pärna 1, Märjamaa, 78301 Raplamaa

Sipa-Laukna Lasteaed 
Koduleht
Sipa, Märjamaa vald, 78102 Raplamaa

Valgu Põhikooli lasteaed 
Koduleht
Valgu, Märjamaa vald, 78204 Raplamaa

Vana-Vigala Lasteaed
Lauluväljaku 2, Vana-Vigala, Märjamaa vald, 78003 Raplamaa

Varbola Lasteaed-Algkool 
Koduleht
Varbola, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 määrus nr 51)

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Uued kohatasud lasteasutustes

14.08.18

Vallavolikogu kehtestas 19.06.2018 istungil uued kohatasud Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes. Alates 1. septembrist 2018 on kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Endise Vigala valla lasteaedades rakendatakse üleminekuperioodi – kohatasu tõuseb järk-järgult ning jõuab samale tasemele teiste lasteaedadega 1. septembriks 2019.

Uudsena on ette nähtud kohatasu soodustused, kui perest käib lasteaias enam kui üks laps. See soodustus rakendub 1. jaanuarist 2019.

Toimetaja: TIINA GILL

Elektrooniline lasteaiajärjekorra register

11.01.17

Järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui vanem on esitanud mitmesse lasteaeda, siis tehakse registrikanne kõige varasema taotluse alusel. Taotlused on grupeeritud kooliaastakäikude viisi ja omakorda vastavalt aastale, mil sooviti lasteaiakohta. Kes on soovinud varem ja ei ole saanud, need on automaatselt arvatud järgmise aasta nimekirjadesse. Lapsevanem saab (teades lapse isikukoodi) jälgida, mitmes tema laps järjekorras on. Number 1 näitab esimest eelistust, number 2 teist jne. Järgmiseks õppeaastaks rühmade komplekteerimine toimub suvel.

Lingi aadress on www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks (doc)

Toimetaja: TIINA GILL

Lasteaiad kaardil

29.01.18
Toimetaja: TIINA GILL