Lasteaia kohatasu soodustuse taotlus

13.05.21

Kirjeldus

Märjamaa valla lasteaedade kohatasu on 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Kui peres on kaks Märjamaa valla lasteaias käivat last, on lapsevanemal võimalus esitada Märjamaa Vallavalitsusele taotlus kohatasu vabastuseks teise lapse eest 50% ulatuses.

Kui peres on kolm või enam Märjamaa valla lasteaias käivat last, on lapsevanemal võimalus esitada Märjamaa Vallavalitsusele taotlus kohatasu vabastuseks kolmanda või enama lapse eest 100% ulatuses.

Kohatasu vabastuse saamise tingimuseks on, et nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vald.

 

Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist.

 

Õigusaktid
Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes

 

VASTUTAV AMETNIK:
Haridusnõunik Katri Buht, katri.buht@marjamaa.ee, tel 5900 9501

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument.

Viide

Toimetaja: TIINA GILL