Liikluskeelu alase loa taotlemine sisenemiseks liikluskeelualasse

7.10.20

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt massist, teljekoormusest, mõõtmetest, kategooriast või jalakäijate liiklemist või keelata see liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses elukeskkonna tagamiseks. Sisenemiseks liikluskeelualasse tuleb esitada liikluskeelu alase loa taotlus.

Kestvus:

Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 3 tööpäeva.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Annika Urbel, annika.urbel@marjamaa.ee, tel 5306 3415

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: E, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Liikluskeelu alase loa taotlus

 

Toimetaja: TIINA GILL