Huvide deklaratsioonid

2.12.20

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on huvide deklareerimise kohustus volikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning valla ametiasutuse juhil.

Deklaratsioon esitatakse huvide deklaratsiooni registrile nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks.

Deklaratsioonidega saab tutvuda vastavas registris e-maksuametis (vajalik sisselogimine, vaadata saab Muud teenused →Huvide deklaratsioonid).

Lisainformatsioon korruptsioon.ee.
Vt ka Märjamaa Vallavolikogu 18.03.2014 määrust nr 9 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine".

(Märkus: Huvide deklaratsioone esitatakse alates 01. jaanuarist 2014. Varasemalt esitati majanduslike huvide deklaratsioone.)

Toimetaja: TIINA GILL