Märjamaa Gümnaasium

25.05.20

Tamme tee 1, Märjamaa, 78304 Raplamaa               
Direktori Kalle Uusmaa, telefon 502 1059
kalle.uusmaa@marjamaa.ee

Kantselei telefon 489 8860

gumnaasium@marjamaa.ee
Koduleht

Registri nr 75022812

Märjamaa Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri 
Hinnakirja aluseks on Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus nr 10 30.september 3015 "Märjamaa Gümnaasiumi tasuliste teenuste hindade kehtestamine" ja üldkorraldus nr 3 08.02.2017 eelpool oleva üldkorralduse punkti 3 kehtestuks tunnistamise kohta. 


07.01.2016. Foto: Tiina Gill


27.11.2018. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa gümnaasium pikendas õpilaste vastuvõttu

2.06.20

Pikendasime Märjamaa Gümnaasiumis 2020. aasta sügisel kooliteed alustavate või jätkavate laste avalduste vastuvõtmise aega. 1. klassi astumise taotluseid võtame vastu kuni 12. juunini, gümnaasiumisse ja teistesse klassidesse astumiseks kuni 18. juunini.

Vaata lähemalt ja esita taotlus: https://www.marjamaa.edu.ee/vastuvott/.


Toimetaja: TIINA GILL

Kundalini jooga

26.11.19

Kundalini jooga tunnid igal esmaspäeval gümnaasiumi võimla 2. korruse saalis.

Kell 18.45 jooga ainult meestele ja kell 20 kõigile.

Mõlemasse tundi on oodatud ka algajad.

Selga mugavad venivad riided. Juhendaja Katrin Jaik. Info tel 501 0324,

katrinjaik@gmail.com, FB

Toimetaja: TIINA GILL
18.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
18.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
18.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
18.09.19
Toimetaja: TIINA GILL

Sarjast Märjamaa Gümnaasiumi edulood

7.03.17

Mõni aeg tagasi teavitati Eesti üldsust meie koolide suurepärastest tulemustest rahvusvahelises haridusuuringus PISA 2015. Lugejale veidi meeldetuletamiseks, et PISA (Programme for International Student Assessment – rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm) on suurim ja tuntuim haridusuuring maailmas, kus mõõdetakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: loodusteadustes (bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia), matemaatikas ja funktsionaalses lugemises. Uuring viidi läbi 72 riigis ja Eestist oli valimis 206 kooli, nende hulgas ka Märjamaa Gümnaasium. Juhuvalikusse osutus meie koolist 38 eritasemega õpilast (teada on, et valimi moodustamine toimus spetsiaalse arvutiprogrammi KeyQuest abil). Sel korral oli uuringuteravik suunatud loodusteadustele.

Äsja koolidesse saadetud tagaside oli meile enam kui rõõmustav. Võrdluses osalenud riikide (OECD), maakonna ja Eesti keskmiste punktidega on meie õpilaste tase kõigis kolmes valdkonnas kõrgeim.

 

Keskmised punktid

OECD riigid

Eesti

Rapla maakond

Märjamaa Gümnaasium

Loodusteadused

493

534

522

541

Lugemine

493

519

505

528

Matemaatika

490

520

503

525

 

Siit võime teha lihtsa järelduse, kui PISA 2015 järgi on Eesti põhikooliõpilaste tase maailma parimate seas ja Euroopa absoluutses tipus, siis Märjamaa Gümnaasiumi tase ongi just seal. Selline positiivne tagaside on tunnustus nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpetajate õpetamise metoodika ja õiged õppemeetodid on kandnud vilja. Tubli töö!

Järgmine PISA uuring viiakse läbi aastal 2018, jääb loota, et õpilaste ja õpetajate head haridust väärtustav koostöö viib ka siis konkurentsivõimeliste tulemusteni. Seniks aga soovib kool kõigile osapooltele ikka positiivset suhtumist ja toetavat tegutsemist.

 

Andres Elmik

Toimetaja: TIINA GILL