Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ

7.05.20

Märjamaa valla Külavanemate Ühendus  järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks)

MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse märksõnad: info, koostöö, projektid, koolitus!  

 

 

Ühenduse ajalugu

2003. aasta 13. märtsi võib lugeda organiseeritud külaliikumise sünniks Märjamaa "suurvallas". Just sellel päeval kogunesid külaliikumise eestvedajad ja vallaametnikud, et panna alus külade ja valla vahelise informatsiooni levikule.

4. juunil 2003. aastal loodi Märjamaa valla Külavanemate Kogu, kuhu valiti 13 piirkondade esindajat.

17. novembril 2004 kinnitati MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse põhikiri.

16. märtsil kanti MTÜ MVKVÜ ametlikult registrisse.

Ühenduse eesmärgid:

 • Külavanemate ja külaliidrite omaalgatuslik ühendamine
 • Külade omavahelise koostöö arendamine ja korraldamine
 • Külade ja vallavalitsuse vahelise koostöö arendamine
 • Külaliikumist abistava teabe hankimine ja levitamine
 • Õppepäevade ja seminaride korraldamine
 • Ühisürituste korraldamine
 • Projektide kirjutamine

Mis tehtud?

Külavanemate Kogu ehk MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad kord kuus, mil võetakse vastu nii Külavanemate ühendust kui kogu valla külaliikumist puudutavaid otsuseid.

Otsustest on sündinud teod:

 • vastu on võetud külavanema statuut;
 • välja on töötatud külavanema märk ja tunnistus;
 • õpitud on Ida-Virumaa külaliikumise kogemusest;
 • tutvustatud on oma kogemusi Kehtna valla külavanematele;
 • alus on pandud külaliikumise tänupäeva traditsioonile;
 • kirjutatud on külaliikumist edendavaid projekte;
 • korraldatud on külaliidrite koolitusi;
 • osaletud on valla eelarve külaliikumise taotluste arutelul.


MTÜ Märjamaa valla Külavanemate Ühendus põhikiri.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus annab üle 16 tänukirja

16.10.20

Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse juhatus avaldab siirast tänu külaliikumise edendajatele:

 

 1. Aleksei Aust – Ta on Anatema OÜ omanik, kes peab Kasti külas väikest kauplust, kus töötab kaks müüjat. Kaupluses on müügil nii toidukaup kui ka mõningal määral tarbekaupa. Kasti piirkonna inimesed on sellega väga rahul, sest ei pea iga piimapaki ja leiva pärast Märjamaale sõitma. Aleksei ise on suure südamega ja vastutulelik mees. Aastaid tagasi oli tal mõte lõpetada kaupluse pidamine, kuid kohalikele inimestele vastu tulles ta siiski jätkas oma tegevust. Suur aitäh Sulle panuse eest Kasti piirkonnas!
   
 2. Astra Põlma –  Astra eestvedamisel on kirjutatud mitmeid projekte. Eelmisel aastal oli külarahvale mõeldud projekt  „Küla õpib" üsnagi populaarne, kus inimesed said kätt proovida erinevates õpitubades. Lisaks õpib Astra Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis keraamika erialal, mis kindlasti toetab ka ringitegevusi rahvamajas. Ta lööb kaasa folklooriselts Kiitsharakate tegevuses ja veab näiteringi Topelt Kiiks, mis samuti kaasavad kogukonnaliikmeid erinevatesse tegevustesse. Astra on kaasalööja ja eestvedaja mitmetes tegevustes, mis kogukonda ühendavad ning ta on suure südamega inimene. Suur aitäh Sulle panuse eest Vigala piirkonna külaliikumise edendamisel!
   
 3. Ene ja Rein Siimar – Velise kalmistu heakord on eeskujuks paljudele. Kalmistuvahina on Ene panus sinna suurem kui ametijuhend nõuaks ja südamega tehtud tööd märkavad ka kalmistu külastajad. Abikaasa Rein on vabatahtlikuna raskematel töödel alati abiks. Ene on ka Velise koguduse juhatuse liige ja koos abikaasaga on nad enda peale võtnud Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku kirikuvalitsusele kuuluva Velise kirikuhoone ümbruse heakorra hoidmise Suur aitäh Sulle panuse eest Velise piirkonnas!
   
 4. Kaido Uustalu – ta on elukutselt õppinud, kõrgelt haritud elektrik ja nõutud mees tuntud puidufirmas. Kaido aitab oma oskusliku tegevusega elluviia ka kõige ebatavalisema idee. Ta oskab rääkida elektriohutusest ning annab oma tehtud tööga enesekindluse ka 65+ inimesele. Suur aitäh Sulle tehtud töö eest!
   
 5. Laaseri Puit OÜ – „Talv tuleb ikka ootamatult...", kuid juba viimased paar aastat ei tule ta ootamatult Varbola keskuse kergliiklusteele. Olenemata sellest, kas vald on jõudnud hanked või  lepingud sõlmida, on kergliiklustee Varbolas alati talvel hooldatud - lumi lükatud ja libedus tõrjutud. Suur aitäh Sulle ja sinu meeskonnale tehtud töö eest!
   
 6. Maarja Kusmin – Maarja on Sulu külamajas toidukoolitusi läbi viinud juba kolm aastat. Enamus koolitusi on läbi viidud Leader-projekti raames, näiteks naistepäeval toimunud koolitusel olid õpilased mehed, kes päeva lõpul oma pered degusteerimisele palusid.  Kokku on saadud ka projektiväliselt, nt koolivaheajal sai teoks 5-tunnine õppepäev lastele. Toidukoolitus on külaelus kõrgelt hinnatud ja oodatud sündmus. Maarja on hea kohanemisvõimega, andekas, naerusuine, kiire, nõudlik ja abivalmis. Menüü valikul arvestab ta vastavalt teemale osalejate soovidega, täiendades seda omapoolsete põnevate ideedega ja alati on saadetud e-mailile retseptid, koos täiendustega, kuidas „meie tegime". Iga osaleja valmistab koolitusel vähemalt ühe roa, mõned ka mitu. Oleme tänulikud ja õnnelikud hästi toimiva koostöö üle. Suur aitäh Sulle panuse eest Sulu piirkonnas!
   
 7. Meelis Remmel – Möödunud kevadel oli Sillaotsa Talumuuseum sattunud väga raskesse olukorda. Muuseumitundidesse oli üle Eestimaa registreerunud üle poole tuhande lapse, aga muuseumitöötaja oli puudu. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Ja abi tuli. Tema nimi oli Meelis Remmel. Meelis ei lugenud tunde,  ei küsinud palka, vaid pani käed külge kõigele, mis „karjus".  Asjad, mis tundusid ilmvõimatud, said ikkagi tehtud. Peale tantsupidu tuli Meelis ametlikult tööle ja jäi. Ilmekamaks muutusid nii muuseumitunnid kui ka vahetunnid. Õppimine muuseumitundides rikastus tänu muusikale, vahetunnid tänu sportlikele tegevustele. Uueks teemaks muuseumi tegevustes on saanud tuletõrje. Meelis on endaga kaasa toonud uue arusaama museaalide rollist ja eksponeerimisest, kvantiteedist tähtsamaks on tõusnud kvaliteet. Peale selle on muuseum Meelise eestvedamisel saanud pakkuda uut laadi meelelahutust ka ümbruskonna külade rahvale. Suur aitäh Sulle panuse eest Sillaotsa Talumuuseumis!
   
 8. Meida Oidram – Meida on Velisemõisa, Mäliste ja Aravere külade külavanem alates 2007. aasta oktoobrikuust. Selle aja jooksul on Meida eestvedamisel organiseeritud lugematu arv erinevaid ettevõtmisi. Igal aastal on ta korraldanud meie rahvale huvitavaid ekskursioone Eestimaa paljudesse paikadesse, külapidusid, talguid jne.  Meida paneb alati paika ettevõtmiste ajakava ning lepib  kokku kõik vajaliku, reiside puhul ka ööbimised, giidid ja tegeleb ka kõigi tarvilike pisiasjadega. Ta on teinud aastaid koostööd Kehtna valla Saidapere küla rahvaga. Inimesi on ju külades väheseks jäänud, tuleb kokku hoida, et oleks huvitavam ja saaks ressurssi jagada. Iga suve lõpul korraldatakse koos Saidapere elanikega Meida jõu ja nõu toel külarahvale uhke suvelõpupidu. Suur aitäh sulle panuse eest Velisemõisa piirkonnas!
   
 9. Olev Piisang – Olev on Velise koguduse liige ja alati abiks kui ühiskondlikus korras on vaja miskit korda saata. Ka EV100 Velise tammepargi hooldamisel on Olev olnud oluline abimees. Suur aitäh Sulle tehtud töö eest!
   
 10. Raili Roos – Raili on alati valmis külaliikumisega seotud tegemistes vabatahtlikuna  oma aega ja oskusi panustama. Abikaasa Tiidule on ta toeks kahe küla külavanema tegemistes ning lisaks Vigala Külade Ümaralauale osaleb folklooriselts Kiitsharakate tegevuses ja tantsib segarühmas Kaareke. Talgutel, laagris ja erinevatel üritustel on tema valmistatud toit mitmelgi „keele alla viinud". Raili sõbralikkus, aktiivsus ja hoolivus  tekitab „meie" tunde, mis on kogukonnas äärmiselt oluline. Suur aitäh Sulle panuse eest MTÜ Vigala Külade Ümarlaua tegevustesse.
   
 11. Tiit Roosi – on Tõnumaa ja Vanamõisa küla külavanem. Tema eestvedamisel ja initsiatiivil on külaplatsil EV 100 projekti raames kaks suurt kivi, mida ehivad EV100 plaadid. Lisaks on Tiidu südameasjaks, et külaplats on alati korras. Ta huvitub kohalikust elust ja on südamega külaliikumise sädeinimene Vigala kandis. Suur aitäh Sulle panuse eest Vigala piirkonnas!
   
 12. Silvi Resik – Silvi oli EV100 raames toimunud näituse „Esemed meie ümber läbi 101 aasta" idee autor ja võttis enda kanda näituse kokkupaneku külarahvalt kogutud esemetest. Suur tänu Sulle EV100 raames toimunud näituse „Esemed meie ümber läbi 101 aasta" korraldamise eest!
   
 13. Sirje Aiaots – Ta on ajaloohuviline ja lahkelt nõus oma teadmisi jagama, nt Märjamaa kodulookonverentsil. Kadestamisväärsed teadmised on Sirjel taimedest. Ravimtaimedest teab ta vist küll kõike. Uuskaubi talu perenaisena on ta alati pakkunud võimalust külalistel oma tegemistega tutvuda ning oma oskusi ja teadmisi on ta jaganud nii külapäeval kui folkloorilaagris, avatud talude päeval jne. Koos abikaasa Hillariga moodustavad nad suurepärase meeskonna, kes panustavad südamega kogukonna arengusse. Suur aitäh Sulle aktiivse külaelu vedamise eest Vängla külas!
   
 14. Sirje Viljastu – Sirje on aktiivne MTÜ Teenuse Naiste Ühenduse liige, kellele läheb korda külaelu edendamine läbi ühenduse tegevuse. Ühenduse korraldatud üritustel on ta alati vabatahtlikult korraldustoimkonnas. Perepäevadel võtab enda kanda loomingulisust vajavad tegevused, nt näomaalingud, käsitööloteriisse esemed, jms. Suur aitäh Sulle panuse eest Teenuse piirkonnas!
   
 15. Tiina Vanamölder – „...no mis see siis on naised, teeme ära..."  selline võiks olla meie Tiina tunnuslause. Alati rõõmsameelne, heatahtlik, abivalmis. Tiinat ei pea kunagi paluma, ta pakub alati ise oma abi - olgu siis autotranspordiks, abitööjõuks, seltsi pakkumiseks, söögitegemiseks või milleks iganes. Aastaid tantsis Tiina rahvatantsuringis, praegu on Tulukeste aktiivne liige. Alati osaleb ja ärgitab teisigi osa võtma Rahvamaja tegemistest ja üritustest, kusjuures sõidab autoga koju järele ja viib ka tagasi, kui selleks vajadus. Ta on ka lahke seltsidaam oma eakaaslastele, super vanaema ja vanatädi oma järeltulevale põlvele ... ja veel ... Tiina annetaks hea meelega tüki oma maavaldusest, kui see kergtee ometi Varbola keskusest Linnuseni pikeneks.  Suur aitäh Sulle panuse eest Varbola piirkonnas!
   
 16. Toomas Vaikmaa – on kauplusauto juhina-müüjana töötanud üle 20 aasta. Oma tööd teeb ta südamega, täpselt ja särasilmselt. Olgu väljas ükskõik kui rasked ilma- või teeolud suudab Toomas hakkama saada ja kauba ootajateni tuua. Ta on aus, kohusetundlik, hooliv, tähelepanelik ja alati abivalmis. Maainimesed on tänulikud, et lavka nende juures peatub. Kui vaja, teeb peatuse ka kellegi maja ees või võtab telefonitsi tellimuse täita. Avatud ja oskusliku suhtlemisega saab räägitud ilma- ja külauudised, ta on võitnud külaelanike usalduse. Oma positiivsusega nakatab ta kõiki, kes temaga kokku puutuvad. Oleme õnnelikud, et meil on selline abivalmis kaupmees ja soovime, et tal ka edaspidi jätkuks jõudu ja vastupidavust. Suur aitäh Sulle tehtud töö eest!

 

SUURED TÄNUD TEILE TEHTUD TÖÖ JA PANUSE EEST!

Toimetaja: TIINA GILL