Menetluses olevad eelnõud

29.06.21

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/400-EN

Märjamaa valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 259
1-2.1/404-EN Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Riksu ja Sauna kinnistud) A. Kirsipuu ja A. Jõessar Volikogu 15.06.2021 istungil eelnõu ei leidnud toetust.
1-2.1/405-EN

Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 48 „Märjamaa valla heakorraeeskiri" muutmine

A. Kirsipuu Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu määrusena nr 118
1-2.1/402-EN Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kesa tn 9) vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 262
1-2.1/406-EN Nõusolek Pallika tee kinnistu omandamiseks vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 261
- Informatsioon Toominga tn 1 kinnistul on algatatud detailplaneeringust vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil tehtud protokolliline otsus.
1-2.1/407-EN Arvamuse andmine Orava V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 260
1-2.1/403-EN Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu määrusena nr 119
1-2.1/401-EN Märjamaa valla 2021. a II lisaeelarve vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu määrusena nr 120
1-2.1/411-EN Vallavalitsusele nõusoleku andmine sõiduauto ning kaubiku hankimiseks vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võeti eelnõu menetlusest tagasi.
1-2.1/408-EN Vallavara võõrandamine enampakkumisel – enampakkumise alghinna vähendamine (Võimla tn 4 ja Võimla tn 1a kinnistud).  vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 263
1-2.1/409-EN Lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (SA Märjamaa Valla Spordikeskuse ruumide kasutamiseks MG tundide läbiviimiseks).  vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 264
1-2.1/410-EN Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Niidu korteriomand Jõgeva vallas Kassinurme külas) vallavalitsus Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 265
1-2.1/399-EN Märjamaa valla valimiskomisjoni moodustamine vallasekretär Volikogu 15.06.2021 istungilvõetud vastu otsusena nr 266
1-2.1/412-EN Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine volikogu esimees Volikogu 15.06.2021 istungil võetud vastu otsusena nr 267


 

 

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER