Mittetulundusliku tegevuse toetus

30.06.21
Kirjeldus

Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse ja kodanikuühenduste, piir- ja kogukondade üldise arengu (sh huvialase tegevuse, ürituste läbiviimise, kultuuri-, spordi- ja muudes projektides osalemise) toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, kodanikuühendus (seltsing) või üksikisik.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. detsembriks (projekti algusaeg järgmise kalendriaasta esimesel poolaastal) või 1. juuniks (projekti algusaeg teisel poolaastal). Esimesse vooru võib esitada taotlusi ka teise poolaasta projektide rahastamiseks, kuid nende kohta otsuse langetamise võib komisjon lükata edasi teise vooru.

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Taotlusi hindab KOMISJON koosseisus: Margit Liira (Vigala osavallakogu nimetatud liige), Anneli Ülemaante (kultuurikomijsoni nimetatud liige), Liivi Miil (sotsiaalkomisjoni nimetatud liige), Heli Lints (vallavalitsuse nimetatud liige), Peeter Paunmaa (MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenus nimetatud liige), Astra Põlma (MTÜ Vigala Külade Ümarlaud nimetatud liige), Mart Tilk (vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige. (Komijson on moodustatud Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 2018, muudetud 15.12.2020 otsusega nr 236.)

Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument.

Viide

 

ARUANDMINE PABERVORMIL

enlightened Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlemise ja toetuse kasutamise aruande täitmise juhendmaterjal

Toimetaja: TIINA GILL