Kokkuvõte avalikust koosolekust - erihoolekodu rajamine Märjamaale

6.09.19

27. augustil 2019 toimus avalik koosolek, kus arutati AS Hoolekandeteenused soovi rajada Märjama alevisse Sipa tee 3 kinnistule psüühiliste erivajadustega inimeste kodu.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER