Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Üksikpuude raie (v. a kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) Märjamaa alevi, tiheasustusalade (Valgu, Kasti, Orgita, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Haimre, Velise) on lubatud raieloa alusel, mille väljastab Märjamaa Vallavalitsus. Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg. Raieluba on tasuta

Õigusaktid:

Kestvus:

Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 15 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist

Vastutaja:

Anna-Kaia Kikkas, anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee, tel 5668 8591

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine paberkandkandjal

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Raieloa taotlus