Teenistujate puhkused

2.12.21

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonil 489 8851

 

KANTSELEI 
ARENDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
HALDUSOSAKOND 
IT 
VIGALA OSAVALLAVALITSUS 
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI 

 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallavanem  Meelis Välis 25.11.2021-28.11.2021;
01.12.2021-06.12.2021
Ott Valdma
Haridusnõunik

Katri Buht 

19.07.2021-08.08.2021;
25.10.2021-31.10.2021

õppepuhkused:
07.10.2021-09.10.2021;
28.10.2021-30.10.2021;
18.11.2021-20.11.2021;
09.12-11.12.2021

Meelis Välis
Kultuurinõunik Heli Lints 25.06.2021-08.07.2021;
19.07.2021-30.07.2021;
30.08.2021-10.09.2021
Meelis Välis

 

KANTSELEI

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallasekretär Maigi Linna 28.12.2020-07.01.2021;
31.05.2021-04.06.2021;
12.07.2021-30.07.2021;
27.12.2021-07.01.2022
 
Õigusnõunik Fredy Bogomolov 16.01.2021-18.01.2021;
20.01.2021-08.02.2021;
28.06.2021-18.07.2021;
26.07.2021-05.08.2021
 
Registrisekretär Mirjam Aasma 01.06.2021-15.06.2021;
21.06.2021-02.07.2021;
26.07.2021-04.08.2021
 
Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda 10.05.2021-14.05.2021;
05.07.2021-09.07.2021:
29.11.2021-23.12.2021
 
Kantseleispetsialist asendaja
Maiu Haljas
01.07.2021-09.07.2021;
20.07.2021-13.08.2021;
20.12.2021-30.12.2021
 
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 21.06.2021-22.07.2021;
27.12.2021-31.12.2021
 
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 24.05.2021-28.05.2021;
12.07.2021-30.07.2021;
11.10.2021-15.10.2021
 

 

ARENDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Abivallavanem Ott Valdma 21.06.2021-09.07.2021;
09.08.2021-16.08.2021;
19.08.2021
 
Ehitusinsener Fred Puusepp 22.03.2021-28.03.221;
19.04.2021-25.04.2021;
10.05.2021-17.05.2021;
28.06.2021-04.07.2021;
13.09.2021-26.09.2021;
11.10.2021-17.10.2021
 
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 14.06.2021-22.06.2021;
12.07.2021-01.08.2021;
23.08.2021-27.08.2021
Ott Valdma
Teedespetsialist Annika Urbel

05.07.2021-18.07.2021;
27.12.2021-31.12.2021

õppepuhkus:
09.09.2021;
16.09.2021;
23.09.2021;
30.09.2021;
07.10.2021;
14.10.2021;
21.10.2021;
28.10.2021;
04.11.2021;
11.11.2021;
18.11.2021;
25.11.2021;
03.12.2021;
10.12.2021;
17.12.2021;
20.12.2021-21.12.2021

lapsepuhkus:
22.10.2021;
29.10.2021;
5.11.2021;
12.11.2021;
19.11.2021;
26.11.2021

Ott Valdma
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa 07.06.2021-11.06.2021;
28.06.2021-02.07.2021;
26.07.2021-30.07.2021;
09.08.2021-23.08.2021;
13.09.2021-17.09.2021
Ott Valdma
Keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas

29.03.2021-01.04.2021;
19.07.2021-23.07.2021;
02.08.2021-15.08.2021

õppepuhkused:
05.04.2021-09.04.2021;
07.06.2021-11.06.2021;
07.09.2021-10.09.2021;
27.09.2021-01.10.2021;
05.10.2021-08.10.2021;
26.10.2021-29.10.2021;
08.11.2021-12.11.2021;
30.11.2021-03.12.2021

Ott valdma
 
Järelevalvespetsialist Liina Valler 21.06.2021-07.07.2021;
19.07.2021-23.07.2021;
02.08.2021-06.08.2021;
16.08.2021-21.08.2021;
25.10.2021-29.10.2021
Ott Valdma
Arendusspetsialist Kirsti Mau

28.06.2021-02.07.2021;
12.07.2021-25.07.2021;
09.08.2021-13.08.2021;
27.12.2021-01.01.2022

õppepuhkused:
06.10.2021-10.10.2021;
03-11.2021-07.11.2021;
01.12.2021-05.12.2021

Ott Valdma


 

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Marge Viska 04.01.2021-08.01.2021;
19.04.2021-23.04.2021;
19.07.2021-04.08.2021;
08.08.2021-15.08.2021
Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego

26.07.2021-06.08.2021
õppepuhkused:
15.09.2021-19.09.2021;
13.10.2021-17.10.2021;
10.11.2021-14.11.2021;
08.12.2021-12.12.2021

Egela Eensalu
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu

01.01.2021-08.01.2021;
15.03.2021-21.03.2021;
28.06.2021-16.07.2021;
09.08.2021-19.08.2021;
23.08.2021-27.08.2021
õppepuhkused:
25.01.2021-29.01.2021;
1.03.2021-5.03.2021;
05.04.2021-09.04.2021

lapsepuhkus:
25.10.2021-29.10.2021

Eneli Rego
Lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu 10.05.2021-14.05.2021;
05.07.2021-01.08.2021
õppepuhkused:
25.01.2021-31.01.2021;
22.02.2021-23.02.2021;
25.02.2021-28.02.2021;
22.03.2021-28.03.2021;
09.06.2021-11.06.2021
Gedy Remmel
Lastekaitsespetsialist Gedy Remmel 08.04.2021-22.04.2021;
09.08.2021-22.08.2021;
13.09.2021-17.09.2021
Karmen Metssalu
Psühholoog
(teenindab valla koole)
Triinu Reedik 14.06.2021-19.08.2021  
Eripedagoog Katrin Liiva

05.07.2021-30.08.2021

õppepuhkus:
03.05.2021-31.05.2021

 
Logopeed Anu Lõõr    

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Lea Laurits 26.04.2021-30.04.2021;
10.05.2021-14.05.2021;
08.06.2021-25.06.2021;
19.07.2021-23.07.2021;
23.08.2021-27.08.2021;
27.09.2021-01.10.2021
Enna Ots
Pearaamatupidaja Enna Ots 05.07.2021-09.07.2021;
03.08.2021-19.08.2021;
13.09.2021-17.09.2021;
20.09.2021-24.09.2021;
21.12.2021-23.12.2021
 
Juhtivraamatupidaja Reet Averin 28.06.2021-02.07.2021;
12.07.2021-26.07.2021;
16.08.2021-27.08.2021
 
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu 17.05.2021-21.05.2021;
28.06.2021-02.07.2021;
19.07.2021-01.08.2021;
24.08.2021-27.08.2021;
25.10.2021-31.10.2021
 
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 07.06.2021-26.06.2021;
07.07.2021-16.07.2021;
16.08.2021-23.08.2021

 


HALDUSOSAKOND

Ametkoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Margus Vaher 04.01.2021-08.01.2021;
19.04.2021-23.04.2021;
19.07.2021-15.08.2021
 
Majandusspetsialist Gert Laidsaar 03.07.2021-11.07.2021;
30.08.2021-12.09.2021;
22.11.2021-26.11.2021;
01.12.2021-31.12.2021
 
Kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja 19.07.2021-15.08.2021  

 

IT

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja

IT-spetsialist
IT-turbe eest vastutav isik

Ardo Tilk    

 

VIGALA OSAVALLAVALITSUS

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osavalla vanema asendaja
Registripidaja-asjaajaja
Maiu Haljas 05.07.2021-23.07.2021;
20.07.2021-13.08.2021;
05.08.2021-13.08.2021;
20.12.2021-30.12.2021
 
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 03.05.2021-07.05.2021;
31.05.2021-04.06.2021;
19.07.2021-04.08.2021;
06.09.2021-10.09.2021
 
Ehitusnõunik Fred Puusepp 22.03.2021-28.03.221;
19.04.2021-25.04.2021;
10.05.2021-17.05.2021;
28.06.2021-04.07.2021;
13.09.2021-26.09.2021;
11.10.2021-17.10.2021
 

Majandus- ja heakorratöötaja

Arvo Roosi 06.09.2021-19.09.2021;
08.11.2021-21.11.2021
 

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

 

Amet

Nimi

Puhkus

Asendaja

Vallavolikogu esimees

Ottomar Linna

 

 

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

01.07.2021-30.07.2021

 

 
 

 

Toimetaja: TIINA GILL