Märjamaa valla lasteaiad

17.03.20

Kasti-Orgita Lasteaed
Koduleht
Orgita, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa

Kivi-Vigala Põhikooli Lasteaed Pääsulind
Lasteaia 3, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa

Märjamaa Lasteaed Pillerpall 
Koduleht
Pärna 1, Märjamaa, 78301 Raplamaa

Sipa-Laukna Lasteaed 
Sipa, Märjamaa vald, 78102 Raplamaa

Valgu Põhikooli lasteaed 
Koduleht
Valgu, Märjamaa vald, 78204 Raplamaa

Vana-Vigala Lasteaed
Lauluväljaku 2, Vana-Vigala, Märjamaa vald, 78003 Raplamaa

Varbola Lasteaed-Algkool 
Koduleht
Varbola, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 määrus nr 51) 

KOHATASU. Alates 1. septembrist 2018 on kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Kui perest käib lasteaias enam kui üks laps, on ette nähtud soodustused.

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. AVALDUSE VORM


ERIOLUKORRA AJAL KUI LASTEAIAD SULETUD
Volikogu määruse "Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetest lasteasutustes" § 4 lõike 5 alusel rakendab vallavalitsus lasteaedade kinnioleku ajal kohatasu tasumisest vabastamist.

Toimetaja: TIINA GILL

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab Kasti-Orgita lasteiaias

6.01.20

Laste kasvatamisel võib tekkida olukordi, millega on keeruline hakkama saada. „Imelised aastad" on ligi 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

Programm sobib 3–8-aastaste laste vanematele,

  • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas paremini toime tulla;
  • kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus, jonnihood jne.

Koolitusel osalevad lapsevanemad või lapsevanem ja vanavanem või keegi teine last kasvatav täiskasvanu. Soovitav on osaleda nii emal kui isal.

Koolitus toimub väikeses grupis (14 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi.

Kokku on 16 kohtumist kord nädalas teisipäeva õhtuti Orgita lasteaia saalis. Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga.
Kohapeale on organiseeritud lastehoid ja pakutakse  kerget einet lastele ja koolitusel osalejatele.

Koolitusele registreerida lasteaia direktori meilile direktor@kastiorgita.ee või telefon 5854 0755 Lea Lauri hiljemalt 7. jaanuari õhtuks.

Esimene koolitus toimub teisipäeval, 14. jaanuaril kell 17.45 Orgita lasteaia saalis. Samas on ka lastehoid. Osalejatele ja lastele pakutakse kerget einet.

Lisainfo koolituse kohta: https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/


Toimetaja: TIINA GILL

Elektrooniline lasteaiajärjekorra register

6.01.20

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui vanem on esitanud mitmesse lasteaeda, siis tehakse registrikanne kõige varasema taotluse alusel. Taotlused on grupeeritud kooliaastakäikude viisi ja omakorda vastavalt aastale, mil sooviti lasteaiakohta. Kes on soovinud varem ja ei ole saanud, need on automaatselt arvatud järgmise aasta nimekirjadesse. Lapsevanem saab (teades lapse isikukoodi) jälgida, mitmes tema laps järjekorras on. Number 1 näitab esimest eelistust, number 2 teist jne. Järgmiseks õppeaastaks rühmade komplekteerimine toimub suvel.

Lingi aadress on www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks (doc)

Toimetaja: TIINA GILL

Lasteaiad kaardil

29.01.18
Toimetaja: TIINA GILL