Nädala info

Esmaspäeval, 17. mail

 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 21. maini (asendavad Reet Averin ja Tiina Schleicher)
 • kell 8.30-9.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 10-12 haridusspetsialist Katri Buht KOV noorsootöö- ja haridusametnike kogemuste veebinaril

Teisipäeval, 18. mail

 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 21. maini (asendavad Reet Averin ja Tiina Schleicher)
 • kell 10-12 vallavanem Meelis Välis ja haridusnõunik Katri Buht KiVa veebikohtumisel
 • kell 15-17.30 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 19. mail

 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 21. maini (asendavad Reet Averin ja Tiina Schleicher)
 • kell 9-11.30 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse e-istungil

Neljapäeval, 20. mail

 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 21. maini (asendavad Reet Averin ja Tiina Schleicher)
 • kell 10-12 vallavanem Meelis Välis ja haridusnõunik Katri Buht OÜ Veera eelarverakenduse koolitusel Märjamaa rahvamajas
 • kell 16-17 vallavanem Meelis Välis virtuaalsel kohtumisel "Lahe Koolipäev"

Reedel, 21. mail

 • finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu puhkusel kuni 21. maini (asendavad Reet Averin ja Tiina Schleicher)
 • kell 10-12 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu e-koosolekul

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!