Nädala kava

24.09.21

Esmaspäeval, 20. septembril

 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel 24. septembrini (asendab Gedy Remmel)
 • kell 8-14 kultuurinõunik Heli Lints koosolekul allasutuste juhtidega
 • kell 9-10 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 16-17 haridusnõunik Katri Buht stipendiumi komisjonis

Teisipäeval, 21. septembril

 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel 24. septembrini (asendab Gedy Remmel)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu (asendab Eneli Rego)
 • ei toimu haridusnõuniku Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5855 0764 või e-posti teel reet.averin@marjamaa.ee
 • ei toimu planeerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5388 8146 või e-posti teel triinu.lepa@marjamaa.ee
 • kell 10-14.15 vallavanem Meelis Välis seminaril Teenuse mõisas
 • kell 15-18 vallavanem Meelis Välis ja rahandusosakonna juhataja Lea Laurits vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 22. septembril

 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel 24. septembrini (asendab Gedy Remmel)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, vallasekretär Maigi Linna, volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 10-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Raplas (asendushooldus)
 • kell 13-14 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego ja õigusnõunik Fredy Bogomolov koosolekul
 • kell 13-16 vallavanem Meelis Välis ja haldusosakonna juhataja Margus Vaher maakondliku kriisikomisjoni koosolekul
 • kell 14-15 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kodukülastusel

Neljapäeval, 23. septembril

 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel 24. septembrini (asendab Gedy Remmel)
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5855 0764 või e-posti teel reet.averin@marjamaa.ee
 • ei toimu planeerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni 5388 8146 või e-posti teel triinu.lepa@marjamaa.ee
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu, temaga saab ühendist telefoni 5199 5657 või e-posti teel egela.eensalu@marjamaa.ee
 • kell 8-17 teedespetsialist Annika Urbel koolis
 • kell 9-12 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel Rajaleidjas
 • kell 13-14 kultuurinõunik Katri Buht ja lastekaitsespetsialist Gedy Remmel koosolekul Märjamaa gümnaasiumis

Reedel, 24. septembril

 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel kuni 24. septembrini (asendab Lea Laurits)
 • ehitusnõunik Fred Puusepp puhkusel kuni 26. septembrini
 • lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu õppepuhkusel 24. septembrini (asendab Gedy Remmel)
 • kell 8-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego koolis
 • kell 11.30-13.30 vallavanem Meelis Välis Vana-Vigala TTK-s
 • kell 14-15 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

HÕBELUSIKAPIDU 19.06.2021