« Tagasi

Hajaasustuse programm 2019

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Märjamaa valla 2019. a hajaasustuse programmi taotlusvooruks eraldati 53 596,96 eurot, millest 26 392,00 eurot eraldati riigi poolt ja 27 201,96 eurot Märjamaa valla 2019. a eelarvest.  Toetuse taotlusi võeti vastu 11. märtsist kuni 13. maini 2019. a.  Märjamaa Vallavalitsusele esitati taotluse esitamise tähtajaks 48 taotlust programmi üldmaksumusega 247 028,30 eurot. Lisaks esitati üks taotlus peale taotluse esitamise tähtaega ja üks taotlus võeti enne taotluse esitamise tähtaega taotleja avalduse alusel tagasi. Programmist sooviti kokku saada toetust 164 995,36 eurot ja omafinantseeringu panuseks 82 032,94 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlejatele ja taotlusele esitatud nõuetele vastasid 42 taotlust, mida hindasid hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni liikmed vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 7 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna majapidamises ei olnud alla 18-aastaseid lapsi, kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. 18 toetuse taotlust jäi rahuldamata, kuna hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud taotlejad toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019. a korralduse nr 405 punkti 1  alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 17 taotlust alljärgnevad:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti  kokku

toetuse summa

sellest

omafin. summa

taotluse number

RIIK

KOV

Eveli Stahelstrauch-Pulk

Uus-Saarde kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1327

5137,20

3441,92

1720,96

1720,96

1695,28

Kaupo Arro

Vallimaa kanalisatsooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1512

5078,38

3402,00

1701,00

1701,00

1676,38

Marje Arro

Loigu veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1530

1720,00

1152,00

576,00

576,00

568,00

Evi Tähtla

Uussaare kanalisatsooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1560

8280,00

5547,00

2773,50

2773,50

2733,00

Margus Kuljus

Urbaste kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1822

2024,00

1356,00

678,00

678,00

668,00

Terje Liiv

Moka kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1465

8970,00

6009,00

3004,50

3004,50

2961,00

Maila Taidema

Kivila kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1600

6879,60

4609,00

2304,50

2304,50

2270,60

Ahti Nuga

Laasimaa veesüsteemi rajamine, 9-7.1/1091

4446,00

2978,00

1489,00

1489,00

1468,00

Thomas Hainsalu

Kaskema  kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1728

7710,00

5165,00

2582,50

2582,50

2545,00

Vello Viesemann

Kustase veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1515

3426,00

2295,00

1147,50

1147,50

1131,00

Martin Piir

Rosina-Erika veesüsteemi rajamine,  9-2.3/1819

1776,00

1189,00

594,50

594,50

587,00

Edith Joala

Uus-Olevi veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1702

4554,00

3051,00

1525,50

1525,50

1503,00

Hele-Mai Karm

Mätliku veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1729

3684,00

2468,00

1234,00

1234,00

1216,00

Marianne Song

Tagapere veesüsteemi rajamine, 9-2.3/1744

4296,00

2878,00

1439,00

1439,00

1418,00

Ahti Nuga

Laasimaa kanalisatsiooni-süsteemi rajamine,  9-7.1/1092

2370,00

1587,00

793,50

793,50

783,00

Peeter Haud

Uus-Vaino kanalisatsiooni-süsteemi rajamine, 9-2.3/1601

6985,20

4680,00

2340,00

2340,00

2305,20

 

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019a korralduse nr 405 punkti 2 alusel rahuldati üks taotlus alljärgnevad:

Rahuldada osaliselt ja tingimuslikult Osvald Hannuse Raadiku kanalisatsioonisüsteemi rajamise taotlus nr 9-2.3/1513, kuna tegemist on rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub toetusvahendeid osaliselt alljärgnevalt:

Projekti maksumus kokku: 3876,0 eurot; toetuse summa: 1786,04 eurot, millest riigipoolne toetus on 488,04 eurot ja KOV-i poolne toetus on 1298,00 eurot; omafinantseeringu summa: 2089,96 eurot.

Juhul kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.