« Tagasi

Volikogu istung 15. oktoobril 2019

Inimene ei ole kunagi erapooletu. Isegi erapooletus on erapoolik.
Georg Christoph Lichtenberg  (1742–1799; saksa kirjanik, filosoof ja füüsik)
 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on
TEISIPÄEVAL, 15. oktoobril 2019. a algusega kell 15.00
Valgu koolimajas.

Päevakorras:

 1. Märjamaa Noortekeskuse põhimääruse muutmine. Ettekandja R. Heinaru
 2. Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni ja eelarvestrateegia 2020-2023 kehtestamine. Ettekandjad O. Valdma ja L. Laurits
 3. Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu uue liikme kinnitamine.
  Ettekandja U. Kristal
 4. Arvamuse andmine Risu-Suurküla kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Ettekandja O. Valdma
 5. Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine. Ettekandja M. Viska
 6. Märjamaa valla Vaimõisa küla Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja O. Valdma
 7. Külavanema ametisse kinnitamine (Konuvere külavanemaks Toomas Lõhmus). Ettekandja U. Kristal
 8. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa vallale elektrienergia ostmine). Ettekandja M. Vaher
 9. Vallavolikogu 15.11.2011 määruse nr 73 „Märjamaa valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine. Ettekandja H. Lints
 10. Informatsioon
  - Ülevaade välislähetusest (M. Suurna lähetus 19.09-22.09 Leedu Vabariigis Raseiniais)
  - Vallavalitsuselt ülevaade lasteaed Pillerpall rekonstrueerimistöödest

TERE TULEMAST!