« Tagasi

Ettepanekute esitamine 2020. a kaasavasse eelarvesse

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 1.-30. november 2019.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga aadressile: Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  • kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot;
  • kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses;
  • objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE ESITAMISE VORM

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Ott Valdma,
tel +372 5380 5285 või
e-post 
ott.valdma@marjamaa.ee