« Tagasi

Vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ KEKKILÄ EESTI (registrikood 10980212, aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, 80010) 04.10.2019 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Maidla külas Kuislemma turbatootmisala kinnistul (katastrinumber 42701:001:0350) sademevee suublasse juhtimiseks turbatööstusmaalt.

Veeluba taotletakse, kuna hetkel kehtiv vee erikasutusluba L.VV/328375 on seotud maavara kaevandamise loaga Rapm-009. Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja 12.12.2017 korraldusega nr 1/3/17/3022 anti luba nr Rapm-095 ning sama otsusega tühistati luba nr Rapm-009. Vee erikasutusega seotud tegevus järkub samas kohas, suureneb sademevee suublasse juhtimise taotletav kogus, täiendatakse seiratavaid saasteaineid ning uus veeluba võtab arvesse Rapm-095 seatud tingimused. Uue veeloa jõustumisel tunnistatakse vee erikasutusluba L.VV/328375 kehtetuks.

Veeloa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti dokumentide registris