« Tagasi

Mittetulundusliku tegevuse I vooru toetused

Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks 1. vooru esitatud projektitaotluste toetuse summaks määrati 27400 eurot ja see jaotati järgnevalt:

MTÜ Märjamaa Spordiklubi Valla sporditegevuse rahastamine                                                    580 eurot

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts Velise KHS kultuurisügis 2020                                           300 eurot

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts Sulu ja Jõeääre väikeprojektid                                        400 eurot

Tiiu Pippar Mälumänguhooaeg 2020                                                                                                         360 eurot

EELK Märjamaa Maarja Kogudus Teeliste kirik 2020                                                                           240 eurot

EELK Märjamaa Maarja Kogudus Pühapäevakool                                                                               255 eurot

Kivi-Vigala Kant MTÜ memmede tantsurühma rahvariidepluuside soetamine                       1260 eurot

Kivi-Vigala Kant MTÜ Kivi- Vigala Küla jaanituli                                                                                      500 eurot

Evelyn Gold laste seikluspäev                                                                                                                      300 eurot

Õie Lauri Kukemari tegevus 2020                                                                                                               260 eurot

Seltsing Naiskoor Paula osalemine rahvusvahelisel folkloorifestivalil Minskis                          500 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Raplamaa harrastusteatrit festivali korraldamine                    400 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Kogemusreis Olustveresse                                                                250 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Muuseumipäev Tallinnas                                                                   250 eurot

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud Uued telgikatted                                                                                    230 eurot

Märjamaa Valla Puuetega Inimeste Ühing ühingu tegevused aastal 2020                                  695 eurot

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala Data videoprojektori soetus                                                          500 eurot

Russalu Külade Ühendus noorte ja külaaktiivi koostööseminar                                                      300 eurot

Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus õppereisi transport                                                       500 eurot

Varbola Kultuuri- ja Hariduse Selts Varbola naiskoori Astra kooririiete tegemine             1650 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Lustilise kaabud ja pastlad                                                                             200 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Kaarekese rahvariiete täiendamine                                                       1040 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Luiskajate rahvariiete uuendamine                                                          500 eurot

Märjamaa Kultuuriselts Laaberjala naiste rahvariiete uuendamine                                            1440 eurot

Pille Vanker  Varbola piirkonna eakate koolitus                                                                                    200 eurot

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus majandusalased teabeõhtud 2020 aastal         1000 eurot

MTÜ Külade Ühendus TOKK  külaliikumise edendamine Tolli külas                                              355 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Kiitsharakad juubel 35+20                                                              500 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Vigala XVIII laste folkloorilaager                                                   460 eurot

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad Paekivimüüride taastamise õppepäev                                      420 eurot

Nele Pernits 24 tundi ilma elektrita                                                                                                            500 eurot

MTÜ Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts Loeng-koolitus „Motivatsiooni etikett"                      300 eurot

Seltsing Märjamaa Pensionäride Ühendus eakate ja puuetega inimeste kultuurireis            500 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Sirguliste osalemine koolinoorte tantsufestivalil                490 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Tantsulka osalemine Volhovi rahvatantsufestivalil           1000 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Cerese 35. hooaja tähistamine                                                  500 eurot

Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Kaarekese 30. juubelihooaeg                                                    400 eurot

MTÜ Wäega Wärk  lõõtspillimängijate tegevustoetus                                                                      270 eurot

MTÜ Wäega Wärk Wäega Wärgi aida ehituse omanikujärelvalve                                               3000 eurot

SA Märjamaa Spordikeskus 2020 aasta spordiürituste läbiviimine                                          4595 eurot

Toetada projekti „Varbola Puu 2020" 3000 euroga 2019.a ülemineva jäägi arvelt.