« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 16. jaanuari erakorralisest istungist

Volikogu 16. jaanuari erakorralisel istungil oli päevakorras kaks punkti - vallavanemale umbusalduse avaldamine ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 heakskiitmine.

Lisaks 21 volikogu liikmele oli istungile kogunenud hulgaliselt pealtvaatajaid.  

Volikogu otsustas 15 poolthäälega avaldada umbusaldust Märjamaa valla vallavanemale Merlin Suurnale. Umbusalduse avaldamine vabastab Merlin Suurna vallavanema kohustustest ja ametist. Umbusalduse avaldamise vastu oli 6 volikogu liiget. Vallavanema kohusetäitjaks on alates 17. jaanuarist vallavalitsuse liige Ülo Olm. Seda seni kuni volikogu valib uue vallavanema. Volikogu 21. jaanuaril toimuva korralise istungi päevakorras on üheks punktiks avaliku konkursi korraldamine Märjamaa vallavanema valimiseks.

Teise päevakorrapunktis erimeelsusi volikogu liikmete hulgas ei olnud – üksmeelselt kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2023.

Kohtumiseni 21. jaanuaril kell 15 Märjamaa rahvamajas, kus päevakorras on mitmeid sisulisi punkte, mis võiks pealtvaatajatele huvi pakkuda.