« Tagasi

Matuste läbiviimisest eriolukorra tingimustes

Inimeste kogunemistele seatud piirangute eesmärk on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine. Selline piirang laieneb ka nt abielude registreerimisele perekonnaseisuasutustes, kus abielude sõlmimise tseremooniad toimuvad ilma külalisteta.

Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist: 

  • Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstumatuse või urnimatusega;
  • Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;
  • Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;
  • Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;
  • Vältida tuleb peielaua korraldamist;
  • Vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid) ja matusetalitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus. 

 

Siseministeerium