« Tagasi

Alustas uus haridusnõunik

 


15. juunil alustas Märjamaa vallavalitsuses haridusnõunikuna tööd Eda Leesalu. Foto: Reet Saar

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis tervisejuhi eriala. Praegu õpib ta sama ülikooli magistriastmes loovteraapiaid.

E. Leesalu on samaaegselt töötanud erinevatel ametikohtadel koolis ja meditsiiniasutustes. Viimati oli ta Rapla Kesklinna koolis tugiteenuste õppetooli juht, HEV koordinaator ja Pärnu Haiglas Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses nõustaja-juhtumikorraldaja.

„Olen Märjamaa valla hariduselu kaugemalt seiranud. (Kunagi töötas ta mõnda aega ka Varbola noorteteoas – toim). See on muutunud ja areneb kiirelt. Hariduselu ei saa olla ühe valdkonna põhine. Pedagoogika kõrvale tuleb üha enam lõimida sotsiaaltööd, lastekaitset, eripedagoogikat, koostööd Rajaleidja ja meditsiiniasutustega. Uuringute kohaselt on meie koolides hariduslike erivajadustega õpilasi piirkondade lõikes 20–35%, kes vajavad õppimisel või sotsialiseerumisel suuremat tuge. Erivajaduseks võib olla ka andekus, mis omakorda nõuab teistsugust lähenemist. Liigume selles suunas, et haridus muutub üha enam individuaalseid võimeid arvestavaks. Saan haridusnõunikuna kasutada oma seniseid kogemusi nii koolis kui ka haiglasüsteemis töötamisest" rääkis Leesalu.

„Hindan pedagooge ning arvan, et nende ametis antakse endast rohkem, kui seda on võimalik kompenseerida. Igaüks meist mäletab oma esimest õpetajat ning huvi mõne ainevaldkonna vastu võib sageli olla just põhjustatud õpetaja oskustest või isikust.  Soovin teha koostööd koolijuhtide ja pedagoogidega ning lähendada erinevaid lapsega kokku puutuvaid teenusepakkujaid."  

Haridusnõunik tutvub esmalt meie haridusasutuste dokumentatsiooniga. Augustis tehakse koos vallavanemaga ringsõit koolides ja lasteaedades.

 

Reet Saar