« Tagasi

Riigihanke "Töötervishoiuteenus Märjamaa valla asutustele" tähtaega on pikendatud

Märjamaa Vallavalitsus on  21.10.2020 korraldusega nr 2-1.1/456/2020 algatanud erimenetluses riigihanke  „Töötervishoiuteenus Märjamaa valla asutustele".

Riigihanke esemeks on pakkuja poolt töötervishoiuteenuse osutamine ning selle raames Märjamaa Vallavalitsuse, Vigala Osavallavalitsuse  ja hallatavate asutuste  töötajate esmase ja perioodilise tervisekontrolli läbiviimine vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-le 131 ja sotsiaalministri määrusele „Töötajate tervisekontrolli kord" sõltuvalt töötajate töö iseloomust ja töökeskkonna ohuteguritest, mida hankija kirjeldab täpsemini tellimuse esitamisel hankija töökeskkonna riskianalüüsis. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkumuse esitanud pakkujaga leping kehtivusega 24 kuud.

Hange toimub e-hankena  e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Viitenumber: 228903.                                        

NB! Tähtaega on pikendatud. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 20.11.2020 kell 15.00.

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg on  01.01.2021 -  31.12.2024.

Hange on avaldatud riigihangete registris link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2498492/general-info