« Tagasi

Kas Märjamaale sobib psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu?

Reedel, 9. augustil kogunes 20 Märjamaa valla elanikku pubisse Vana Bussikas ajendatuna AS Hoolekandeteenused ja Märjamaa Vallavalitsuse plaanist rajada Märjamaa alevisse 24 psüühikahäirega inimesele erihooldekodu.

Hooldekodu rajamine Märjamaa keskele, vahetult sissesõiduteede ristumiskohta ja kõige olulisema vaatamisväärsuse ja turismiobjekti – kiriku – kõrvale, hakkab paratamatult kujundama Märjamaa mainet ja muutub tahes-tahtmata Märjamaa uueks visiitkaardiks.

24 alevis vabalt ringi liikuvat psüühikahäirega inimest on väikesele alevile piisavalt suur lisakoormus,  see avaldab aastakümneteks mõju meile kõigile. Muutub turvalisus, soov tulla Märjamaale elama, mis omakorda mõjutab alevi elanike arvu, ettevõtlust, kinnisvarahindasid jne. Orgita lastevanemad peavad arvestama olukorraga, kus hooldekodu kõrvalt kulgeb nende laste ainus võimalik koolitee.

Alevi pikaajalised elanikud ning inimesed, kes on valinud just Märjamaa oma koduks kui rahuliku ja turvalise paiga, tunnevad ennast väga häiritult ning on mures kodurahu ja turvatunde kadumise pärast. Põhjust selleks annavad inimeste paljud erinevad, kahjuks väga sageli ebameeldivad kogemused kokkupuudetest sarnaste hooldekodude elanikega.

On igati arusaadav, et psüühilise erivajadusega inimestele tuleb luua häid elamis- ja ravitingimusi ning loomulikult on tore, et Euroopa Liit selliseid projekte toetab. Kuid õigus privaatsusele, kodurahule ja turvalisusele peab säilima kõigil alevi elanikel. Ühiskonda sulandumiseks ei ole tingimata vajalik poolvägisi asutada psüühiliselt haigeid inimesi juba välja kujunenud elukeskkonda lootuses, et küll ajapikku kõik laheneb. Kindlasti on võimalik hooldekodu jaoks leida asukoht, kus see Märjamaa nägu nii silmatorkavalt ei mõjutaks ning kus hooldekodu elanikel oleks võimalus viibida looduses, samas saada osa vajalikest teenustest ja suhtlemisest teiste inimestega vastastikku üksteist austades ja toetades.

Kutsume Sind kaasa mõtlema ja oma seisukohta avaldama

Siinkohal kutsume kõiki Märjamaa valla inimesi kaasa mõtlema ja oma seisukohta avaldama psüühilise erivajadusega inimeste hooldekodu rajamise otstarbekuse kohta otse Märjamaa alevi südamesse – kiriku ja pubi kõrvale, Orgita ja paljude teiste Märjamaa laste koolitee vahetusse lähedusse. Meie arvates mõjutab tänane otsus väga oluliselt valla iga kodanikku ja meie valla tulevikku, seetõttu ei tohiks nii tähtsat otsust vastu võtta kiirustades, ilma põhjalikult tagajärgi prognoosimata ning selgitusi jagamata.

Juhime tähelepanu, et Märjamaale planeeritava erihooldekodu näol ei ole tegemist psüühikahäirega inimeste kogukonnas elamise lihtsama teenusega, kus klientidel on töövõime ja toimetulek säilinud suhteliselt heal tasemel (nagu näiteks hetkel Raplas toimiv 10-kohaline hooldekodu), vaid sügavama puudega (enamiku töövõimest kaotanud), kuni 24 tundi abi vajavate inimeste hooldekoduga.

Ootame ka selgitusi ja põhjendusi Märjamaa Vallavalitsuselt ja volikogult, miks Märjamaa alev vajab erihooldekodu rajamist alevi südamesse, millised on selle rajamise positiivsed mõjud meie vallale – elanikele, ettevõtjatele, külalistele – käesoleval ajal ja tulevikus.

Oleme veendunud, et psüühilise erivajadusega inimeste erihooldekodu rajamine Märjamaale planeeritud asukohta ja kujul, kahjustab otseselt Märjamaa elanike huve ning kutsume üles andma allkirja erihooldekodu rajamise vastu.

Toetusallkirju psüühiliste erivajadustega inimestele hooldekodu rajamise vastu saab anda 12.–18.augustini k.a pubis Vana Bussikas, Edu kaupluses, Elle Sireli juuksurisalongis, Tiina Lilleaias, Lemmiku poes ja kõigis Jatsi kauplustes.

Koosolekul osalejate nimel
Märjamaa valla elanik
Aivar Kivissaar


Erivajadustega inimeste kodu rajamine toimub avatud menetlusena st kõigil huvitatud isikutel on võimalik esitada omi ettepanekuid. AS Hoolekandeteenused ja Märjamaa vallavalitsus korraldavad kohtumise, kus saame vastata kõikidele tekkinud küsimustele. Anname kohe teada, kui kohtumise aeg ja koht on kokku lepitud.  
 

„MÄRJAMAA – HEA OLLA, ISU TULLA!" – KAS TÕESTI PELGALT SÕNAKÕLKS?

ROHKEM INFOT ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KODU KOHTA  


Arvestades suurt avalikku huvi erihooldekodu asukoha - Märjamaa alevis Sipa tn 3 - suhtes pikendas vallavalitsus ettepanekute esitamise tähtaega erihooldekodu projekteerimiseks 30. augustini.

AVALIK ARUTELU ERIVAJADUSEGA INIMESTE KODU TEEMAL TOIMUB 27. AUGUSTIL KELL 18 MÄRJAMAA RAHVAMAJAS