« Tagasi

Märjamaa alevis Pärnu mnt 35 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamise algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 28.08.2019 korraldusega nr 2 2-1.1/468 algatati Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pärnu mnt 35 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

Märjamaa Vallavalitsus on 26.08.2015.a korraldusega nr 760 algatanud Märjamaa alevis Pärnu mnt 35 kinnistu (kü 50501:005:0030) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks ja maa sihtotstarbe muutmine. Planeeringuga määratakse ära ehitusõigused, parkimise ja liikluse korraldus, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud  ning haljastuse ja heakorra põhimõtted. Kinnistu omanik esitas 13.08.2019 avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Korraldusega on võimalik tutvuda Märjamaa valla avalikus dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/marjamaavv/index.aspx?itm=321433