« Tagasi

Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist kuni 30. septembrini

Ranitsatoetus on Märjamaa valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Ranitsatoetuse eesmärgiks on hariduse väärtustamine ja lapse esmakordselt kooliminekuga seotud kulutuste hüvitamine. Toetuse suuruseks on 200 eurot. Selle saamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotlusi saab esitada ajavahemikus 1. augustist kuni 30. septembrini.

Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav.

Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale volitatud ametnik ning otsustab toetuse andmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Taotluse rahuldamisel makstakse toetus välja 30 kalendripäevapäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Vormikohane taotlus on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel. Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuse sotsiaalosakonnas vastuvõtuajal kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.
 

ELEKTROONILINE TAOTLUSVORM

TAOTLUSVORM PABERKANDJAL