« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Märjamaa Vallavalitsus annab teada, et 2021. aasta hajaasustuse programmi taotluseid võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste, abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määrusest nr 14 „Hajaasustuse programmi", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukoha järgsele kohalikule omavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-mailile marjamaa@marjamaa.ee ajavahemikul 01.02- 01.04.2021 a.

Märjamaa Vallavalitsuse kontaktisikuks on Kirsti Mau tel: 5302 1768, e-mail: kirsti.mau@marjama.ee

 

Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus

Märjamaa vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 2-1.1/288 kehtestati hajaasustuse programmi andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt:

  1. veevarustussüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemi

 

Hajaasustuse programmi komisjon

Märjamaa vallavalitsuse 20.01.2021 korraldusega nr 2-1.1/12 moodustati hajaasustuse programmi ajutine komisjon koosseisus:

esimees: Helgi Tammaru - ehitusspetsialist
liikmed: Fred Puusepp – ehitusnõunik
              Annika Urbel – teedespetsialist
              Anna-Kaia Kikkas – keskkonnaspetsialist
              Liina Valler – järelevalvespetsialist