« Tagasi

Korteriühistud saavad küsida toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttega liitumiseks

Alates 11. jaanuarist kuni 01. märtsini 2021  saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda atmosfääriõhu kaitse programmist toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega või korteriühistu valitsetava elamu ühendamist kaugküttevõrguga, kui elamu on ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Päikesepaneelide jaoks toetust ei anta.

Täpsem info on KIK kodulehel https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-sh-korteriuhistute-kutteseadmed

Lisainfot saab KIK-i atmosfääriõhu kaitse programmi vastutavalt projektikoordinaatorilt Reet Utsult, tel: 627 4328, e-mail: reet.utsu@kik.ee