« Tagasi

Täna, 12.oktoobril, volikogus

Volikogu käesoleva koosseisu viimasel, erakorralisel istungil 12. oktoobril, oli valitsuse palvel päevakorras kaks punkti: vallavalitsusele sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (SA Märjamaa Valla Spordikeskus) ja Märjamaa valla arengukava 2018-2030 (s. h eelarvestrateegia) uuendamine.

Volikogu otsustas 11 poolthäälega (2 vastu, 1 ei hääletanud) lubada vallavalitsusel sõlmida sihtasutusega Märjamaa Valla Spordikeskus põhivara soetuseks sihtfinantseerimise lepingu kogusummas 786 900 eurot. Sihtfinantseeringu eesmärgiks on Märjamaa Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine. Arvestuslikud väljamaksed on 2021. aastal 2500 eurot ning 2022. aastal  784 400 eurot.  Hetkel on rahalisi vahendeid staadioni rekonstrueerimiseks eelarves ja arengudokumentides planeeritud kokku 640 000 eurot, s.h maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA) saadud 160 tuhat Vallavalitsuse ülesandeks jääb leida kate puudujäävale osale.

Üheteist poolhäälega (2 vastu, 1 erapooletu) kinnitati ka Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uuendatud variant. Nagu ikka, on arengukava üheks osaks eelarvestrateegia nelja eelseisva aasta kohta. Selle päevakorrapunkti arutelu juures oli volikogu liige Andres Jõessar rahulolematu, et külakogukondadest tulnud arvukate ettepanekutega (ettepanekuid laekus nii Teenuse piirkonna külade koosolekult kui Vana-Vigala külalt) pole üldse arvestatud.  Kuigi ettepanekuid poleks rahaliste vahendite puudumisel saanud lisada investeeringute kavasse, oleks neid võinud kajastada kava n ö pehmes osas.  Arendusspetsialist Kirsti Mau ja volikogu esimees selgitasid, et ettepanekud kaduma ei lähe, need on valla dokumendiregistris ning arengukava menetluse materjalide juures olemas ning arengukava on dokument, mida vaadataks üle igal aastal.

Volikogu esimees Urmas Kristal  tänas kõiki koosoldud aja eest ning soovis edu neile, kes uuesti volikogusse kandideerivad.