« Tagasi

Kokkuvõtlikult volikogu 23. novembri istungist

Volikogu oli täna koos oma teisel istungil. Päevakorra seitsmest punktist olid vast olulisemad  (või vähemalt avalikkusele suurimat huvi pakkuvad) vallavanema valimine ning volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.

Märjamaa valla vallavanemaks valiti 12 poolthäälega Meelis Välis (VL Üksmeelne Koduvald) . Teise kandidaadina üles seatud Ülo Olm (EKRE) kogus 7 häält.

Volikogu alatiste komisjonidena otsustati moodustada majanduskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ning revisjonikomisjon.

Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimistulemused olid järgmised: hariduskomisjoni esimeheks sai Darja Lehtsalu ja aseesimeheks Anneli Ülemaante;  kultuurikomisjoni esimehena hakkab tegutsema Ats Nõlvak ja aseesimehena Avo Lumi; majanduskomisjoni veab eest esimehena Triin Matsalu ja teda assisteerib aseesimehena Andres Jõessar;  sotsiaalkomisjoni esimeheks osutus valituks Kalle Teekivi ning aseesimeheks Rudolf Jeeser; revisjonikomisjoni esimehe vastutusrikast koormat veab Ülo Olm ja teda abistab aseesimehena Ats Nõlvak.

Sellega olid volikogu enesekorralduslikud otsused selleks korraks tehtud ning asuti igapäevase elu küsimusi lahendama.

Vallavalitsusele anti luba korraldada hange ning sõlmida parima pakkujaga leping Märjamaa vallale elektrienergia ostmiseks perioodil 01.01.2022-31.12.2022 ning Märjamaa valla elektripaigaldiste käidukorralduseks ja hoolduseks aastatel 2022 – 2025.

Nõustuti ka Märjamaa valla tehnilise valve täisteenuse ja ATSi hooldusteenuse osutaja leidmiseks hanke korraldamisega.  Hanke võitjaga sõlmitakse leping aastateks 2022-2025.

Volikogu andis vallavalitsusele loa investeeringu tegemiseks - Vigala osavallavalitsuse avahooldustöötaja ja sotsiaaltööspetsialisti kasutusse soetatakse 2018. aasta Citroen Berlingo maksumusega 13 488 eurot.

Kohal oli 19 volikogu liiget. Kell 16 alanud istung lõppes 18.25. Juba on teada ka järgmise, taaskord erakorralise, istungi aeg – see on 29. novembril kell 17. Päevakorras kokku 19 punkti, s.h näiteks  vallavanemale töötasu määramine, ametist vabastatud volikogu esimehele hüvituse maksmine,  vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord. Kinnitamisele tulevad ka täna omale esimehed saanud komisjonide koosseisud.

Kohtumisteni!