« Tagasi

Volikogu istung 29. novembril 2021

Kompromiss on oskus jagada kook nii, et iga osasaaja peab oma tükki suurimaks.

Erhard Ludwig (1897 – 1977; Saksamaa liidukantsler aastatel 1963–1966)

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU erakorraline istung on 
ESMASPÄEVAL,  29.  novembril 2021 algusega kell 17.00 Märjamaa rahvamajas 
(I korruse saalis; Sauna tn 2, Märjamaa alev)

Päevakorras:

 1. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandja Meelis Välis
 2. Vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord. Ettekandja Ottomar Linna
 3. Vallavanemale töötasu määramine. Ettekandja Ottomar Linna
 4. Ametist vabastatud volikogu esimehele hüvituse maksmine. Ettekandja Ottomar Linna
 5. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja Ülo Olm
 6. Volikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Triin Matsalu
 7. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Darja Lehtsalu
 8. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Kalle Teekivi
 9. Volikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Ats Nõlvak
 10. Esindajate nimetamine Raplamaa Omavlitsuste Liitu. Ettekandja Ottomar Linna
 11. Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogusse. Ettekandja Ottomar Linna
 12. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse. Ettekandja Ottomar Linna
 13. Arvamuse andmine Käbiküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettekandjad Anna-Kaia Kikkas ja Ott Valdma
 14. Arvamuse andmine Konuvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettekandjad Anna-Kaia Kikkas ja Ott Valdma
 15. Arvamuse andmine Pallika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettekandjad Anna-Kaia Kikkas ja Ott Valdma
 16. Arvamuse andmine Päärdu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettekandjad Anna-Kaia Kikkas ja Ott Valdma
 17. Märjamaa valla 2022 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ettekandja Heli Lints, kaasettekandja Triin Põri
 18. Kinnisasja omandamise loataotlusele seisukoha andmine. Ettekandja Ott Valdma
 19. Informatsioon

NB! Eelnõudega on võimalik tutvuda https://marjamaa.kovtp.ee/menetluses-olevad-eelnoud

 

TERE TULEMAST!

NB! Olete oodatud kuulama vaatama kui Teil on esitada (koos isikut tõendava dokumendiga)
COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
Rahvamajas viibides on kohustuslik kanda maski!