« Tagasi

Volikogu istung 18. jaanuaril 2022

Me kõik erineme selles osas, mida me teame, 
kuid oleme võrdsed oma lõpmatus teadmiste puuduses.
Karl Raimund Popper (1902 - 1994)

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 
TEISIPÄEVAL, 18. jaanuaril 2022. a algusega kell 16.00 Märjamaa rahvamajas.

 

Päevakorras:

1.       Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 – 2034.
1. lugemine. Ettekandja O. Valdma
2.       Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025. 1. lugemine. Ettekandja K. Mau
3.       Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine. Ettekandja K. Buht
4.       Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsuse nr 171 „Ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine. Ettekandja M. Välis
5.       Märjamaa valla 2022. aasta eelarve . II lugemine. Ettekandja L. Laurits
6.       Raieõiguse müügiks nõusoleku andmine. Ettekandja O. Valdma
7.       Arvamuse andmine keskkonnaloa jäätmete taaskasutamise taotluse kohta. Ettekandja O. Valdma
8.       Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali nõukogu kinnitamine. Ettekandja O. Linna
9.       Märjamaa valla Maarjaristi ja teeneteplaadiga tunnustamine. Ettekandja O. Linna
10.    Informatsioon

Istungil arutamisele tulevad eelnõud on avalikustatud kodulehel rubriigis "Menetluses olevad eelnõud"

TERE TULEMAST!