Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti

12.01.21

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI

(lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamine, alates märts 2021)

 

Sotsiaaltööspetsialisti põhitegevuseks on eakatega, täisealiste puuetega inimestega ja osalise või puuduva töövõimega inimestega tehtav sotsiaaltöö.

Sotsiaaltööspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • sotsiaaltöö eakatega, täisealiste puudega inimestega ja osalise või puuduva töövõimega inimestega;
 • täisealiste isikute eestkoste korraldamine ja teostamine;
 • klientide nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • klientide abivajaduse hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine ning abi andmine juhtumikorralduse põhimõttel;
 • programmis STAR andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe võrgustiku- ja meeskonnatööks, otsustusvõime, empaatiavõime;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

  Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • STAR programmi tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses.

 

Kui tunned, et suudad sotsiaaltöö valdkonnas panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 15. veebruaril 2021 läbi e-töötukassa- või  CV Keskuse tööportaali või aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfot saad küsida aadressil marge.viska@marjamaa.ee või tel 5621 4609.

 


 

Toimetaja: TIINA GILL

Täitmata ametikohad

12.01.21

Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on täitmata:

 • ehitusinseneri 0,8 ametikohta.
Toimetaja: TIINA GILL