Vana-Vigala PK konkurss vabadele töökohtadele

26.05.20

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2020 (tööle asumisega 21. august)

• vene keele õpetaja – 13 tundi

• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

• käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

• õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

• õpilaskodu öökasvataja

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2020 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Võtame teenistusse planeerimise ja maakorralduse spetsialisti

26.05.20

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse

PLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on  Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine;  
 • maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
 • projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;
 • osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.

Kandidaadilt eeldame:

 • erialast kõrgharidust (ruumilise planeerimise, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaplaneerimise või maakorralduse eriala) või eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • väga head stressitaluvust;
 • iseseisvust ja  otsustusvõimet;
 • hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
 • eesti keele oskus, tasemel C1;
 • oskust kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
 • B-kategooria juhtimisõigust;

Kasuks tuleb:

 • teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
 • dokumendihaldusprogrammi  Amphora Professional kasutamise oskus
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.

Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist  ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima! Avaldus/motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja  haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 12. juunil 2020  Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfo: abivallavanem Ott Valdma, tel 5380 5285; e-post: ott.valdma@marjamaa.ee

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Täitmata ametikohad

15.05.20

Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on täitmata:
- õigusnõuniku ametikoht;
- planeerimise ja maakorralduse spetsialisti ametikoht;
- teedespetsialisti ametikoht;
- haridusnõuniku ametikoht;
- ehitusinseneri 0,8 ametikohta.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER