Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse haridusnõuniku

19.10.20

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS VÕTAB TEENISTUSSE
HARIDUSNÕUNIKU
kelle põhitegevuseks on

Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine ning Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.

Haridusnõuniku peamised tööülesanded on:

 • valla haridusasutuste töö koordineerimine, nende tegevuste analüüsimine, planeerimine ning tegevuse üle kontrolli teostamine;
 • valla haridussüsteemi arengukava ja hariduspoliitika väljatöötamine;
 • koordineerida valdkonna eelarve projekti koostamist ja jälgida eelarve täitmist;
 • valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine;
 • hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise koordineerimine;
 • koolikohustuslike isikutega tegelemine ja probleemküsimuste lahendamine;
 • haridusalase informatsiooni väljaandmise ja avalikustamise koordineerimine vallal lehes ja valla kodulehel ja haridustöötajatele suunatud ürituste korraldamine;
 • volikogu hariduskomisjoni töös osalemine;
 • õpilastranspordi korraldamine; 
 • huvihariduse korraldamine. 

 

 Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • eesti keele valdamist C1 tasemel;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust;
 • head pingetaluvust;
 • kohusetundlikkust;
 • tasakaalukust;
 • analüüsi- ning iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võimet;
 • soovi ja tahet meeskonnatööks;
 • otsustusvõime ning julgust võtta vastutust kohaliku elu olulise valdkonna koordineerimisel;
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses (ATS) ametnikule esitatavatele nõuetele (ATS § 14) ning ametisse võtmisest keeldumise aluseks olevate asjaolude (ATS § 15) puudumist.

 

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus hariduse juhtimise või muul hariduse valdkonna erialal;
 • kogemus haridusasutuse juhi või haridusametnikuna;
 • varasem teenistus avalikus sektoris.

 

 Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses.

 

Kui tunned, et suudad hariduse valdkonnas panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!

 

Avaldus koos palgasooviga, CV ja visioon Märjamaa vallas hariduse korraldamisest palume saata hiljemalt  16. novembril 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfo: vallasekretär Maigi Linna, tel 5349 7599 või maigi.linna@marjamaa.ee.  


Toimetaja: TIINA GILL

Täitmata ametikohad

19.10.20

Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on täitmata:
- ehitusinseneri 0,8 ametikohta.

Toimetaja: TIINA GILL