Volikogu I koosseisu liikmed

5.08.21

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja  revisjonikomisjoni aseesimees
Aivar Jõgiste VL Vigala 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige  majandus- ja eelarvekomisjoni liige
Andres Jõessar VL Märjamaa     522 4925        andres@eriosa.ee OÜ Eriosa, juhatuse liige majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

 

VL Meie Inimesed

5648 8462

elmikandres@gmail.com

-

-

Ats Nõlvak
(EKRE asendusliige nr 4)
EKRE 5199 0426 atsnolvak@gmail.com Cramo Estonia AS, Rapla osakonna juhataja kultuurikomisjoni esimees; hariduskomisjoni aseesimees
Enn Roosi
(alates 19.02.2020 VL Vigala asendusliige nr 2)
VL Vigala

5112 468

    enn.roosi@vigalattk.ee Vana-Vigala TTK direktor hariduskomisjoni esimees
Anneli Ülemaante
(EKRE asendusliige nr 1)
EKRE 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja sotsiaalkomisjoni liige; kultuurikomisjoni aseesimees

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

-

majandus- ja eelarvekomisjoni liige; revisjonikomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja 

hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

sotsiaalkomisjoni liige

Jüri Nisumaa

VL Vigala 5800 2906        jnisumaa@gmail.com Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener -
Liivi Miil VL Meie Inimesed 552 5222 liivi.miil@marjamaa.ee Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog sotsiaalkomisjoni aseesimees

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

-

Meelis Välis
(volitused peatatud alates 18.02.2020)
VL Vigala 5347 1855

meelis.valis@mail.ee

-
Merlin Suurna        VL Märjamaa - suurna.merlin@gmail.com - -
Raivi Laaser VL Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni esimees

Sander Saaliste

EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige; Vana-Vigala TTK õpetaja revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees

Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  -
Triin Matsalu VL Märjamaa - triin.matsalu@gmail.com Rapla Vallavalitsus, abivallavanem majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Villu Karu VL Meie Inimesed   5620 5403    villu@marjamaa.ee Kohila Vallavalitsus, abivallavanem sotsiaalkomisjoni esimees

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu kantselei

29.06.20

Volikogu kantselei asub ruumis 22 Tehnika 11 Märjamaa alev Rapla maakond.

Vastuvõtuajad:  teisipäeval 8.00 -12.00 ja 13.00 -16.30;
                         neljapäeval 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

               

Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal             

telefon: 5349 7987

e-post: urmas.kristal@marjamaa.ee

Vastuvõtuaeg volikogu kantseleis iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 16.00-17.00. Muul ajal eelneval kokkuleppel.

 

Märjamaa Vallavolikogu sekretär Janika Liländer

telefon: 5860 3272

e-post: janika@marjamaa.ee

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Koalitsioonileping

20.03.19

Valimisliidu Märjamaa, valimisliidu Meie Inimesed ning valimisliidu Vigala vahel 07.11.2017 sõlmitud KOALITSIOONILEPING

 

Valimisliidu Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu Märjamaa osakonna vahel 30.10.2013 sõlmitud KOALITSIOONILEPING.

 

Valimisliidu Märjamaa ning Isamaa ja Res Publica Liidu Märjamaa osakonna vahel 23.11.2009 sõlmitud KOALITSIOONILEPING

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
29.11.18

Volikogu I koosseisu liikmed 26.10.2017

   

Märjamaa Vallavolikogu I kooseisu liikmed 1. istungil 26.10.2017.
Esireas vasakult: Jaanus Lehtsaar, Andres Elmik, Kristi Kivisild, Liivi Miil, Urmas Kristal, Harri Jõgisalu, Villu Karu, Aare Müil.
Tagareas Ülo Olm, Helve Riitsaar, Marika Hiiemaa, Merlin Suurna, Sander Saaliste, Ago Kirsipuu, Priit Kärsna, Ilju Aviste, Meelis Välis, Raivi Laaser, Teet Tomson, Aivar Jõgiste. Pildilt puudub Thomas Hainsalu. /Foto: Reet Saar/

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER