Haimre külavanem

3.09.18

Rasmus Unga
tel 5851 8882
ungarasmus32@gmail.com
 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Niidiaia tammik

22.11.17

 

Niidiaia tammik asub Haimre külas. See on 8 ha suurune heinamaatükk, millel kasvavad eakad (ca 350 aastat vanad) tammed. Maa-ala piiretel on tammesid tihedamalt, äärtest on ala kõrgem. Rahvapärimuste järgi olnud siin kauges minevikus metsajärv. Haimre mõisa parun lasknud siia istutada tammed, piiranud ala taraga ja siitpeale alustatud ala niitmist. Sellest, et siin niideti ja niidetav maa oli piiratud aiaga, ongi vahest tuletatud nimetus – niiduaed või niidiaed. Paik olnud Haimre parunile ja ta jahikaaslastele meeliskohaks, kuhu koguneti jahile minnes ja kus jahilt tulles saaki jagati, võib-olla peeti jahipidusidki.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Vaigutuslank

7.12.18

Kunagine vaigutuslank Haimre nõmmes (leesikaloo alal). Rohkesti  vanade vaigukarridega mände.
Vääriselupaiga piiridega kattuv. Mullakiht õhuke, kohati puudub. Paljas paas.

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht

Foto: Enn Raav. Pildistatud 4.12.2012

Toimetaja: TIINA GILL

Haimre küla

7.12.18

 


Haimre. Niidiaia tammik. Foto: Enn Raav

 


Loojang loometsas. Foto: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL