Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa Gümnaasiumi renoveerimise projekteerimis-ehitushange" (nr 227194). Hanke läbi soovitakse leida projekteerija ning...

Hanketeade. Märjamaa Gümnaasiumi renoveerimise projekteerimis-ehitushange

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa Gümnaasiumi renoveerimise projekteerimis-ehitushange" (nr 227194). Hanke läbi soovitakse leida projekteerija ning...

Märjamaa Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamiseks ja paigaldamiseks. Väliinventar on mõeldud avalikuks kasutamiseks Märjamaa...

Hanketeade. Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine

Märjamaa Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamiseks ja paigaldamiseks. Väliinventar on mõeldud avalikuks kasutamiseks Märjamaa...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020 - 2021" (nr 225003). Hanke läbi soovitakse leida vedaja(d) Märjamaa valla...

Hanketeade. Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020 - 2021

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020 - 2021" (nr 225003). Hanke läbi soovitakse leida vedaja(d) Märjamaa valla...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa Ujula fassaadi rekonstrueerimine" (nr 224820). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa ujula...

Hanketeade. Märjamaa Ujula fassaadi rekonstrueerimine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa Ujula fassaadi rekonstrueerimine" (nr 224820). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa ujula...

Pakkumuste esitamise tähtaeg riigihangete registris on 08.06.2020 kell 9.00

Hanketeade. Märjamaa valla kruuskattega teede remont (investeering)

Pakkumuste esitamise tähtaeg riigihangete registris on 08.06.2020 kell 9.00

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Märjamaa Ujula katuse rekonstrueerimine" (nr 223156). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa ujula rekonstrueerimisprojektis 1504-245 (lisa...

Hanketeade. Märjamaa Ujula katuse rekonstrueerimine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Märjamaa Ujula katuse rekonstrueerimine" (nr 223156). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa ujula rekonstrueerimisprojektis 1504-245 (lisa...

Märjamaa Vallavalitsus pikendas kolmandat korda lihthanke „Märjamaa valla teede talvine korrashoid 2019-2021 (Märjamaa alev ning Märjamaa piirkond)" (nr 217243) hanke pakkumuste esitamise...

Hanketeade. Märjamaa valla teede talvine korrashoid 2019-2021 (Märjamaa alev ning Märjamaa piirkond)

Märjamaa Vallavalitsus pikendas kolmandat korda lihthanke „Märjamaa valla teede talvine korrashoid 2019-2021 (Märjamaa alev ning Märjamaa piirkond)" (nr 217243) hanke pakkumuste esitamise...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Elektrienergia ostmine Märjamaa vallale 01.01.2020 - 31.12.2020" (nr 217131), mille läbi soovitakse leida pakkuja...

Hanketeade. Elektrienergia ostmine Märjamaa vallale 01.01.2020 - 31.12.2020

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Elektrienergia ostmine Märjamaa vallale 01.01.2020 - 31.12.2020" (nr 217131), mille läbi soovitakse leida pakkuja...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Märjamaa Valla ja Vigala Osavalla kuuluvate hoonete kahjukindlustus perioodil 05.01.2020 – 04.01.2021" (nr 217135), mille...

Hanketeade. Märjamaa Valla ja Vigala Osavalla kuuluvate hoonete kahjukindlustus perioodil 05.01.2020 – 04.01.2021

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Märjamaa Valla ja Vigala Osavalla kuuluvate hoonete kahjukindlustus perioodil 05.01.2020 – 04.01.2021" (nr 217135), mille...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Märjamaa valla vallamaja automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitamine" (nr 217133), mille...

Hanketeade. Märjamaa valla vallamaja automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitamine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Märjamaa valla vallamaja automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitamine" (nr 217133), mille...

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Üldplaneeringu koostamine" (nr 212737). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa valla üldplaneeringu koostamiseks ja...

Hanketeade. Üldplaneeringu koostamine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Üldplaneeringu koostamine" (nr 212737). Hanke läbi soovitakse leida pakkuja Märjamaa valla üldplaneeringu koostamiseks ja...

Hanke nimetus: „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel" Hanke lühikirjeldus: Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu...

Hanketeade. Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel

Hanke nimetus: „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel" Hanke lühikirjeldus: Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5