« Tagasi

Hanketeade. Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel

Hanke nimetus: „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel"

Hanke lühikirjeldus: Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses sõitjate vedu ATL-i alusel Rapla maakonna Märjamaa valla eriotstarbelistel bussiliinidel, sh muude avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste ning nende üle järelevalve teostamise korraldus HD-s ja selle lisades ettenähtud tingimustel.

Hange toimub e-hankena  e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Viitenumber: 208035

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 21.05.2019 kell 10:00.

Hankelepingu kestus: 36 kuud.

Hange on avaldatud riigihangete registris link:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1567332/general-info

Hankija: Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (80213342)